Just nu – Undersökning från 99kr – Tid kvar

Har ni ny utrustning och maskiner?

Vår utrustning kalibreras varje vecka för att säkerställa ett de levererar korrekt resultat. Maskinerna har en viss livstid och blir därför utbytta vid slutet av denna livstid. Du kan därför vara trygg med vår utrustning. Vår kvalitetsavdelning följer också noga utvecklingen på marknaden när det gäller ny utrustning. Vi tar i bruk de metoder och de tekniker där det finns väl dokumenterade kliniska resultat vad gäller kvalitet, det är också en del av kvalitetsavdelningens ansvar. Den består av kirurger, ansvariga optiker och sjuksköterskor.

Var den här sidan till hjälp?