Så här går undersökningen till

När du kommer till Memira tar vår klinikpersonal emot dig och visar dig till rätta.
Vi mäter ditt synfel och kontrollerar att din syn är stabil.
Vi kartlägger också hornhinnans kurvatur och struktur (topografi), samt tjocklek för att kunna rekommendera den operationsmetod som passar bäst för dig. Ögats tryck mäts och hornhinnan undersöks med mikroskop.
Om du kan opereras och önskar göra det bokar vi in en tid. Vår klinkansvarige skickar med viktig information inför operationen som du ska läsa noggrant och signera.

På din undersökning, som är gratis, tar våra specialutbildade optiker reda på om vi kan operera ditt synfel och vilken operationsmetod som är lämpligast för dig.

På undersökningen mäter vi ditt synfel och kontrollerar att din syn är stabil. Vi kartlägger också hornhinnans kurvatur och struktur (topografi), samt tjocklek för att kunna rekommendera den operationsmetod som passar bäst för dig. Ögats tryck mäts och hornhinnan undersöks med mikroskop. Utifrån samtal med din optiker kartlägger vi dina synbehov och förväntningar inför eventuell operation. En undersökning tar normalt mellan 45-60 minuter.

Om du använder kontaktlinser bör du ca fem dagar innan undersökningen gå över till glasögon. Har du inga glasögon, ordnar vi ett par som du får låna. I samband med undersökningen får du all information du behöver för att bestämma om du vill göra en operation. Du behöver alltså inte ha bestämt dig för en operation innan du kommer på undersökningen.

Vem gör undersökningen på Memira?

Memira utför alltid två oberoende undersökningar.

Vid den första undersökningen träffar du en specialutbildad optiker. Det är optikern som först bedömer om du kan göra en operation och i så fall vilken metod som passar dig och ditt synfel bäst. Vid den andra undersökningen träffar du en läkare som gör en egen oberoende undersökning.

Optikern har specialistkunskaper om synen och läkaren har specialistkunskaper om ögat. Vi opererar bara om både optikern som läkaren gör bedömningen att en operation kan göras utan onödiga risker. Detta ger dig större trygghet än vad du får hos vissa andra kliniker, som endast har en läkare som undersöker dig före din operation.

Fråga oss

Chatta med oss

Chatta med kundservice.

Utanför våra öppettider
Mån - Fre 08:00 - 17:00
chattar du med vår chatbot.

Skicka e-post till oss

Ring oss

Kundservice
Mån - Fre 08:00 - 17:00
08 – 517 588 18

Ögonsjukvård i Stockholm
Mån – Fre 08:00 – 12:00
08 – 517 588 19

Optiker/Ortoptist i Täby
Mån – Fre 08:00 – 17:00
08 – 792 49 20

Optiker/Ortoptist i Stockholm
Mån – Fre 09:00 – 18:00
08 – 24 40 44

Ta reda på mer

Informationsbroschyr
Ladda ner

Se våra priser
Priser

FAQ
Vanliga frågor

Boka en undersökning
Hitta en tid för undersökning