Kvalitetsarbete

Vår unika dedikerade kvalitetsavdelning säkrar alla våra kliniska processer. Målet är högsta möjliga resultat på din ögonoperation.

Kvalitetsavdelningen »

Avdelningen jobbar med att hitta, utveckla och säkra de operationsmetoder vi använder. Läs mer »

Samarbete med myndigheter och branschorganisationer »

Hos Memira arbetar enbart av Socialstyrelsen legitimerade ögonläkare och optiker. Läs mer »

Vi säkrar kvalitén

Kvalitetssäkring är en central del av kvalitetsarbetet och genomförs av kvalitetsavdelningen, som fungerar som ett oberoende granskningsorgan över alla processer.

Kliniska resultat utvärderas löpande på såväl metod som kirurg och optiker. Dessutom genomför vi kundnöjdhetsundersökningar på alla opererade och förundersökta kunder. Resultaten från undersökningarna sammanställs och analyseras för att säkerställa att det kliniska resultatet motsvarar kundernas förväntningar. Ytterligare en del i kvalitetssäkringsarbetet är att säkerställa att alla medarbetare får korrekt klinisk utbildning. Kvalitetsavdelningen ansvarar för innehållet i alla kliniska utbildningar, både när det gäller introduktion- och vidareutbildning. Detta är kärnan i vårt kvalitetsarbete.

Bästa betyget: nöjda kunder

Vårt kvalitetsarbete ska bidra till att vi har nöjda kunder. Alla kunder får därför möjlighet att i en kundnöjdhetsundersökning kommentera sin upplevelse hos oss. Kunder som väljer att operera sig får möjlighet att ge oss feedback både 3- och 12-månader efter sin operation, de som inte opererar sig hos oss får samma möjlighet 3-månader efter sin förundersökning.

Vår utrustning

Vi nyttjar några av marknadens mest beprövade och väldokumenterade tekniska hjälpmedel och metoder.

Kenny Fogel, Technical Manager

– Vi nyttjar några av marknadens mest beprövade och väldokumenterade tekniska hjälpmedel och metoder. Vi utför preventivt underhåll på våra behandlande maskiner, dubbelt så ofta som tillverkarna föreskriver. Inför varje behandlingsdag utför vi också tester samt kalibreringar och justeringar för att maskinerna inte bara skall fungera, utan också prestera optimalt.

Dubbla undersökningar – högre säkerhet

Då en ögonoperation innebär en permanent förändring är det viktigt att dina ögon undersöks av flera oberoende experter innan du tar ditt beslut. Första delen av förundersökningen genomförs av en optiker för att avgöra om du är lämpad för en synkorrigerande operation. Då syftet med operationen är att korrigera ett synfel med samma slutresultat som om det korrigerats med glasögon eller kontaktlinser har optikern en central roll i valet av operationsmetod.

På operationsdagen genomför ögonläkaren den andra delen av förundersökningen. Då verifierar läkaren optikerns mätningar och slutsats, samt bedömer om dina ögon anatomiskt och medicinskt kan opereras. Ingen kan opereras hos Memira utan att både en optiker och ögonläkare sagt ja till en operation.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18