Samarbete med myndigheter och branschorganisationer

Inom Memiras kliniska verksamhet arbetar enbart av Socialstyrelsen legitimerad personal – legitimerade läkare med specialistkompetens inom ögonsjukdomar, legitimerade optiker och legitimerade sjuksköterskor. Samtliga med vidareutbildning inom refraktiv kirurgi.

Alla som har en legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården är reglerade av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I tillägg till det regelverket har Memira egna strikt fastställda kliniska riktlinjer, som all personal arbetar efter. Våra legitimerade läkare är medlemmar av svenska ögonläkarföreningen och följer deras etiska regler. Memira som företag är medlem i branschorganisationen Optikbranschen och är certifierad enligt deras kvalitetsnorm.

Memira är angeläget om att stärka kvalitetsmedvetandet inom området synfelskirurgi som helhet och arbetar därför aktivt för att Socialstyrelsen ska reglera branschen. Vi är också positiva till ett införande av ett svenskt eller nordiskt kvalitetsregister för refraktiv kirurgi, och vi önskar att fler aktörer börjar registrera till det europeiska kvalitetsregistret för refraktiv kirurgi, Eureqou.

Undersöknings- och operationsverksamheten på Memira utförs enbart av Socialstyrelsen legitimerad personal och vi har därmed skyldighet att ha en patientförsäkring hos ett försäkringsbolag, i likhet med andra privata vårdgivare. Till detta försäkringsbolag kan man vända sig för att få sitt fall prövat enligt patientskadelagen, på samma sätt som om man vore behandlad inom offentlig vård. Vill man däremot klaga på vården kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Skicka e-post till oss

Ring oss

Gällande Ögonlaser/ Linsbyte
Mån - Fre 08:00 - 17:00
08 – 517 588 18

Ögonmottagning i Stockholm
Region Stockholm | Remiss
Mån – Fre 09:00 – 11:00
08 – 517 588 19

Ögonmottagning i Malmö
Region Skåne | Remiss
Mån – Tor 08:00 – 9:00
040 – 620 89 20

Glasögonbutiken i Täby
Mån – Fre 08:00 – 17:00
08 – 792 49 20

Glasögonbutiken i Hagastaden
Mån – Fre 08:00 – 17:00
08-24 40 55

Kontakt till våra kliniker
Kontaktuppgifter till kliniker

Ta reda på mer

Informationsbroschyr
Ladda ner

Se våra priser
Priser

FAQ
Vanliga frågor

Boka en undersökning
Hitta en tid för undersökning