Våra läkare och kirurger

Tillsammans har våra läkare gjort över 500.000 ögonoperationer och siffran ökar med ca 20.000 per år. Kirurgi är ett hantverk och det är därför viktigt att göra många operationer varje månad för att upprätthålla färdigheten. Tack vare det stora antalet operationer som utförs av Memira kan vi säkerställa att våra läkare opererar kontinuerligt.

Boka undersökning

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Våra läkare och kirurger

Dr Aleksandar Stojanovic

Dr. Aleksandar Stojanovic är en av Norges mest respekterade läkare inom ögonvård och ögonkirurgi, med en ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar och stor erfarenhet av att utbilda ögonläkare runt om i världen

Läs mer

Dr Alfred Lüppert

Eyecenter i Nacka samt andra privat drivna ögonmottagningar. Han har tidigare varit verksam även i Norge.

Läs mer

Dr Ali Hamid Jasim

Dr. Hamid Jasim har arbetat som ögonkirurgi sedan 2004, med inriktning på ögats främre del såsom gråstarrskirurgi. Han har utfört mer än 10 000 gråstarrsoperationer.

Läs mer

Dr Bjart Dysthe

Dr Bjart Dysthe är en av grundarna till det som idag är Memira. Han utförde sin första ögonlaseroperation 1990 och jobbar idag som ögonkirurg för Memira, förutom att han driver en ögonläkarmottagning. Dr Dysthe har tidigare arbetat som överläkare på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Läs mer

Dr Björn Johansson

Dr. Johansson har en lång akademisk karriär inom oftalmologi samtidigt som han tjänstgjort som överläkare samt verksamhetschef vid ögonkliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Han har också deltagit i internationella projekt inom t.ex. MEDEVAC.

Läs mer

Dr Eivind Støle

Legitimerad läkare och specialist på ögonsjukdomar. Vidareutbildning inom refraktiv kirurgi. Har utfört över 15 000 ögonoperationer.
Dr. Eivind Støle har varit ögonläkare hos Memira sedan 2008.

Läs mer

Dr Hans Eriksson

Hans Eriksson började arbeta som ögonkirurg hos Memira år 2012 och arbetar idag för Memiras räkning i Sverige. Dr Eriksson har arbetat som överläkare vid Ögonkliniken i Jönköping och ögonkliniken i Eksjö, samt som ögonkirurg hos privata aktörer i Sverige.

Läs mer

Dr Hans Holmberg

Dr Holmberg är sedan 2010 överläkare på Ögonkliniken vid Skånes Universitetssjukhus, där han arbetat sedan han blev legitimerad läkare 2002. Han har utfört ögonoperationer sedan 2004. Fram till 2010 var hans specialinriktning kirurgi vid grå starr och glaukom, och sedan 2011 är hans uppgifter på sjukhuset helt inriktade på kirurgi vid näthinnesjukdomar och de mest avancerade fallen av grå starr. Parallellt med sin tjänstgöring på Skånes Universitetssjukhus har han sedan 2011 också arbetat med synfelsbehandlingar inom den privata sektorn.

Läs mer

Dr Hassan Hamoudi

Dr. Hamoudi har över 10 års erfarenhet som läkare. Bred erfarenhet inom ögonsjukdomar och ögonbehandlingar. Dr. Hamoudi arbetar som konslutläkare hos Memira/ Ögonläkarnas hus.

Läs mer

Dr Jacob Frederik Nielsen

Dr. Jacob Frederik Nielsen har arbetat på ögonavdelningar i  danska Region Huvudstaden och Region Själland. Han har sedan 2015 varit anställd på Rigshospitalets ögonklinik och är överläkare inom ögonbesvär och grå starr. Han är också konsultläkare hos Memira – Ögonläkarnas Hus i Köpenhamn.

Läs mer

Dr Jenny Enell Johansson

Från och med 2020 arbetar hon med offentligt finansierad ögonsjukvård vid Tranås Ögonklinik som sedan 2023 ingår i Memira ögonkliniker.

Jenny Enell Johansson har kombinerat klinisk verksamhet med olika uppdrag vid Läkarutbildningen på Medicinska fakulteten Linköpings Universitet, bland annat som föreläsare.

Läs mer

Dr Joanna Gewertz

Dr Gewertz fokusområden är retinasjukdomar, glaukom, barnoftalmologi, ögonsjukdomar som manifestation vid sjukdomar i andra organ.
Torra ögon i samband med tex rosacea eller reumatiska sjukdomar.

Läs mer

Dr Johan Germundsson

Dr Johan Germundsson, Head Medical Doctor Refractive, har arbetat vid Universitetssjukhuset i Linköping sedan sin läkarexamen 2003. Sedan 2005 har han varit verksam vid ögonkliniken, sedan 2010 som specialistläkare ögon och sedan 2013 som överläkare vid ögonkliniken, med ansvar för kataraktkirurgi. Han har lång erfarenhet av laserkirurgi av hornhinnan och övrig hornhinnekirurgi med bland annat transplantationer.

Läs mer

Dr Jonas Jansohn

Dr. Jonas Jansohn började arbeta som ögonkirurg hos Memira år 2007 och arbetar idag för Memiras räkning i Norge och Sverige. Dr Jansohn har tidigare arbetat som överläkare på flera sjukhus runt om i Sverige samt som ögonkirurg hos privata aktörer både i Sverige och Norge.

Läs mer

Dr Kashaf Farooq

Dr. Kashaf Farooq har en bred medicinsk erfarenhet. Före sin specialistläkarutbildning inom ögonsjukdomar arbetade han som läkare i Norge. Mellan 2008 och 2010 var han anställd på Kardiologisk avdelning (hjärtsjukdomar). Sedan 2010 arbetar han på Rigshospitalet/Glostrups ögonavdelning. Dr. Farooq har stor erfarenhet inom behandling av grön- och gråstarr. Han är konsultläkare hos Memira/ Ögonläkarnas hus.

Läs mer

Dr Katalin Balsay

Dr. Katalin Balsay är utbildad vid Medicinska Universitet i Pécs, Ungern och har sedan gjort sin ögonspecialisering vid Semmelweis Universitetskliniken i Budapest. Hon är ögonspecialistläkare sedan 2006.

Läs mer

Dr Katrin Spandau

Dr. Katrin Spandau är idag verksam specialistläkare på Memiras ögonmottagning i Uppsala. Tidigare har hon arbetat på mottagning men även som specialistläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer

Dr Luis F. Brenner

Dr. Luis Brenner började arbeta som ögonkirurg hos Memira år 2017.
Han arbetar på våra kliniker i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger). Innan Dr. Luis F. Brenner kom till Norge drev han sin egen praktik inom refraktiv kirurgi i Brasilien och har erfarenhet av ögonlaser, ICL och RLE.
Han är även aktiv forskare och har publicerat flera studier inom Corneal Biomekanik, ögonlaser, optisk kvalitet och intrakulära linser.
Han är också peer-reviewer vid Journal of Cataract and Refractive Surgery (JCRS), European Journal of Ophthalmology (EJO) and Eye and Vision Journal (EAVI).

Läs mer

Dr Maria Wyon

Maria Wyon har sedan slutet av 90-talet arbetat inom ögonsjukvården i Region Jönköpings län. Sedan 2014 arbetar hon på Memira A6 ögonklinik, där hon också varit medicinskt ansvarig läkare 2014-2018. Mellan 2012-2020 har hon arbetat deltid på St Eriks ögonsjukhus i Stockholm på sektionen för ögonplastik. Idag arbetar hon åter på Memira A6 i Jönköping med offentligt finansierad sjukvård. Maria Wyon är en flitigt anlitad föreläsare inom områden som allmänoftalmologi, torra ögon samt oculoplastik.

Läs mer

Dr Marijana Bilen Babić

Dr. Bilen Babić fick sin specialistutbildning inom ögonsjukdomar vid Universitetsjukhus i Rijeka, Kroatien och fick specialistkompetens i ögonsjukdomar år 2014.

Läs mer

Dr Markus Karlsson

Dr Markus Karlsson öppnade år 2020 Tranås ögonklinik som sedan 2023 ingår i Memira ögonkliniker.

Dr. Karlsson är även verksam som adjungerad lärare vid Linköpings universitet och en efterfrågad föreläsare inom glaukom vid ögonkliniker i Sverige och internationellt.

Läs mer

Dr Mikko Haverinen

Dr. Mikko Haverinen började arbeta som ögonkirurg hos Memira år 2011. Idag jobbar Dr. Haverinen för Memiras räkning i Sverige och Norge.

Läs mer

Dr Nico Gampenrieder

Dr. Nico Gampenrieder har varit ögonläkare i 18 år. Han har stor erfarenhet av grå starr och ögonlockskirurgi från både offentlig och privat sektor. Nico har opererat patienter med grå starr i mer än 10 år. Han arbetar nu uteslutande inom den privata sektorn och utför linsoperationer och tar hand om privata kunder för Memira

Läs mer

Dr Pavlina Karlsonius

Dr Pavlina Karlsonius har arbetat mellan åren 2000 och 2007 på ögonkliniken vid Regional Batas sjukhuset i Zlin, Tjeckien. Under åren 2007-2020 har hon arbetat som specialistläkare och överläkare vid ögonsjukvården i Region Värmland. Som överläkare var hon även sektionsansvarig för okuloplastik. Sedan 2012 arbetar hon också som okuloplastikkirurg vid Karlstads Kirurgiska Laserklinik. Idag arbetar Dr Pavlina Karlsonius vid Memiras kliniker i Karlstad och Stockholm.

Läs mer

Dr Stamatios Aslanis

Dr. Stamatios Aslanis är subspecialiserad inom näthinnesjukdomar (medicinsk retina) och ögoninflammationer (uveiter) med även ett särskilt intresse för neurooftalmologiska tillstånd. Han är biträdande överläkare på S:t Eriks ögonsjukhus och jobbar även på distans åt ögonkliniken i Norrköping. Han har också arbetat som konsult på Memiras Ögonmottagning i Nacka sedan 2020.

Läs mer

Dr Susan Arac

Dr. Susan Arac har arbetar som ögonläkare sedan 2011. Hon är specialist på grå starr och opererar patienter på Memira i – Ögonläkarnas Hus i Köpenhamn.

Läs mer

Dr Thomas Randsøe

Dr. Thomas Randsøe är avdelningsläkare vid Rigshospitalet, Glostrup avdelningen för ögonsjukdomar med specialitet inom grå starrkirurgi och näthinnas medicinska störningar. Han arbetar också som konsultläkare hos Memira/ Øjenlægernes Hus.

Läs mer

Dr Tomas Balogh

Legitimerad läkare, specialist på ögonsjukdomar Vidareutbildad inom refraktiv kirurgi Över 10 000 utförda ögonoperationer Arbetslivserfarenhet Tomas Balogh började arbeta som ögonkirurg på

Läs mer

Dr Urban Schönbeck

Dr. Schönbeck anställdes som ögonkirurg hos Memira år 2010 och arbetar idag för Memiras räkning i Sverige. Dr Schönbeck har tidigare arbetat som överläkare med ansvar för ögonsjukvården på sjukhus i norra Sverige. Sedan 2011 har han arbetat som verksamhetsansvarig läkare på Memira i Sverige.

Läs mer

Dr Zina Mouratidou

Dr Mouratidou utbildades till ögonläkare i Grekland och drev 2007 till 2014 en egen ögonmottagning i Aten samt verkade som ögonkirurg och ögonläkare hos andra privata aktörer. 2014 till 2018 arbetade hon som specialistläkare vid ögonkliniken på Gävle Sjukhus. Sedan januari 2018 arbetar Dr Mouratidou som ögonläkare hos Memira i Stockholm och Täby.

Läs mer

Dr Örjan Lundström

Örjan Lundström började arbeta som ögonkirurg hos Memira år 2011 och arbetar idag för Memiras räkning i Sverige och Norge. Dr. Lundström har tidigare arbetat som överläkare med ansvar för katarakt- och glaukomkirurgi vidsjukhus i norra Sverige.

Läs mer