Dr Ali Hamid Jasim

  • Legitimerad läkare, specialist på ögonsjukdomar
  • Vidareutbildad kataraktkirurgi och synfelsbehandlingar
  • Över 10 000 utförda ögonoperationer

Arbetslivserfarenhet

Dr Ali Hamid Jasim är överläkare och arbetar hos Memira sedan 2020 med kataraktkirurgi och synfelsbehandlingar.

Han har arbetat som ögonkirurgi vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna 2009-2017, med inriktning på ögats främre del såsom gråstarrskirurgi. därefter har han varit verksam vid Optalmica ögonklinik och på Aleris ögonklinik i Uppsala som kataraktkirurg. 

Dr Ali Hamid Jasim har utfört mer än 10 000 gråstarrsoperationer.

Utbildning

Dr Ali Hamid Jasim Ali har genomgått brittisk specialistläkarutbildning inom ögonsjukdomar vi FRCS Royal College of Physicians And Surgeons Of Glasgow. Han har därefter gjort sin svenska specialistutbildning i ögonsjukdomar vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Föreningar och medlemskap

  • Fellow of European Board of Ophthalmology
  • Fellow of Royal College of Physicians And Surgeons Of Glasgow
Dr Ali Hamid Jasim