Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar påverkar ofta synen i någon omfattning. En del ögonsjukdomar kräver snabb behandling för att inte orsaka permanent synnedsättning, därför är det viktigt att söka vård och undersöka vad synförändringarna eller symptomen beror på. Här hittar du information om några av de vanligaste ögonsjukdomarna.

Katarakt – Grå starr

Katarakt, eller grå starr, är en ögonsjukdom där ögats lins har blivit grumlig och ogenomskinlig. Sjukdomen leder till försämrad syn och uppkommer oftast hos äldre människor. 
Läs mer om Katarakt
Ladda ner pdf om Katarakt – Grå starr

Glaukom – Grön starr

Glaukom är en ögonsjukdom där synnerven har blivit skadad, till följd av ett förhöjt tryck.
Läs mer om Glaukom

Makuladegeneration

Makuladegeneration är en ögonsjukdom som innebär åldersförändringar i gula fläcken.
Läs mer om Makuladegeneration

Diabetesretinopati

Diabetesretinopati betyder att det har uppstått förändringar i ögats näthinna, orsakade av diabetes. Diabetesretinopati kan leda till plötslig eller successiv synnedsättning.
Läs mer om Diabetesretinopati

Näthinneavslossning

Näthinneavlossning är ett tillstånd som uppstår när näthinnan lossnar från den bakre delen av ögat. Det är ett allvarligt tillstånd som snabbt behöver behandlas.
Läs mer om Näthinneavslossning

Keratokonus

Keratokonus är en ögonsjukdom där hornhinnan gradvis blir tunnare och svagare och därefter kan bli toppig och orsaka svår astigmatism (brytningsfel). 
Läs mer om Keratokonus

Färgblindhet

Färgblindhet, eller defekt färgseende, är när en person har en nedsatt förmåga att uppfatta färger. Det är vanligast med svårigheter att skilja på färgerna röd och grön. 
Läs mer om Färgblindhet

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa är ett samlingsnamn för ett flertal ögonsjukdomar som drabbar näthinnan.
Läs mer om Retinitis pigmentosa

Om du misstänker att du lider av en ögonsjukdom eller ögonbesvär söker du hjälp genom vår ögonsjukvård.