Glaukom (grön starr)

Glaukom är en ögonsjukdom där synnerven har blivit skadad, till följd av ett förhöjt tryck. Tillståndet kan uppstå akut, men ett långsamt förlopp är det vanligaste. Glaukom drabbar i synnerhet äldre människor, och eftersom symptomen ofta uppstår gradvis kan det gå långt innan sjukdomen upptäcks. Diagnostiserat glaukom är viktigt att behandla omgående, eftersom sjukdomen leder till försämrad syn.

Glaukom, eller grön starr som det också kallas, kan uppstå i båda ögonen men oftast är det bara det ena ögat som drabbats.

Orsaker till glaukom / grön starr

Inuti ögat finns en förnybar vätska som kallas kammarvatten. För att ljus ska kunna passera ostört genom ögats är det många av ögats beståndsdelar som inte har egen blodtillförsel. Istället ansvarar kammarvattnet för näringstransporten till dessa vävnader, samt att det upprätthåller rätt tryck i ögat. Nytt kammarvatten ska produceras i jämn takt med att kammarvatten transporteras bort genom kanaler i kammarvinkeln. Om det produceras mer kammarvatten än vad som leds ut genom kanalerna, blir ögontrycket högt. Om ögontrycket blir högt kan skador på synnerven uppstå vilket resulterar i synbortfall.

Högt ögontryck utgör därmed en risk för att utveckla glaukom, men ögonsjukdomen förekommer även hos personer med normalt ögontryck (normaltrycksglaukom NTG). Den exakta orsaken till glaukom är därför ännu inte helt fastställd, men det har visat sig att även vid NTG hjälper det att sänka ögontrycket. Det misstänks att blodtillförsel och eventuell sjukdom i blodådror kan vara en orsak. NTG upptäcks genom undersökning av synnerven och genom mätning av synfelet.

Symptom på glaukom / grön starr

Det finns två typer av glaukom, och symptomen kan skiljas åt beroende på vilken form du drabbats av.

Akut glaukom (trångvinkelglaukom) uppstår om tryckförändringen i ögat sker plötsligt. Typiska symptom är värk och kraftig rodnad i ögat. Du får försämrad syn och kan se ljuskäglor runt lampor eller andra ljuskällor. Huvudvärk och illamående hör också till symptomen vid akut glaukom.

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom) är den vanligare formen av glaukom och drabbar i synnerhet äldre människor. Sjukdomsförloppet är långsamt och symptomen kommer ofta smygande. Det visar sig ofta först genom ett minskat periferiseende, eller att synen försvinner på flera ställen i synfältet, som fläckar.

Behandling av glaukom / grön starr

Skador som uppstått på synnerven kan inte repareras, men för att bromsa sjukdomsförloppet är det viktigt att snabbt sätta in behandling. Behandlingen går ut på att sänka trycket i ögat och på så sätt undvika ytterligare skador på synnerven. Detta görs i första hand med trycksänkande ögondroppar, men i vissa fall kan det behövas laserbehandling eller operation för att sänka ögontrycket.

Glaukom tros ha en ärftlig faktor. Därför bör personer som har familjemedlemmar med glaukom, undersökas regelbundet efter att denne fyllt 40 år. Vid en kontroll undersöker ögonläkaren inte bara ögontrycket, utan också synfältet och synnerven.

Ladda ner PDF om glaukom

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18

Skicka e-post till oss

Ring oss

Gällande Ögonlaser/ Linsbyte
Mån - Fre 08:00 - 17:00
08 – 517 588 18

Ögonmottagning i Stockholm
Region Stockholm | Remiss
Mån – Fre 09:00 – 11:00
Mån – Fre 13:00 – 14:00
08 – 517 588 19

Ögonmottagning i Malmö
Region Skåne | Remiss
Mån – Tor 08:00 – 9:00
040 – 620 89 20

Glasögonbutiken i Täby
Mån – Fre 08:00 – 17:00
08 – 792 49 20

Glasögonbutiken i Hagastaden
Mån – Fre 08:00 – 17:00
08-24 40 55

Kontakt till våra kliniker
Kontaktuppgifter till kliniker

Ta reda på mer

Informationsbroschyr
Ladda ner

Se våra priser
Priser

FAQ
Vanliga frågor

Boka en undersökning
Hitta en tid för undersökning