Memiras historia

Memira har arbetat med synkorrigerande behandlingar i över 20 år. Bakgrunden ligger hos erfarna optiker och läkare som har en vision om en värld utan synfel.

Norsk Synskirurgi och Dansk Synskirurgi

År 1990 gjorde den norske ögonläkaren Bjart Dysthe den första ögonlaseroperationen i Skandinavien. Tekniken var då helt ny, 1987 hade laserutrustning för metoden blivit kommersiellt tillgänglig. Hans företag Norsk Synskirurgi blev snabbt en ledare inom synkorrigerande kirurgi. Inom några år samarbetade Dr Dysthe med Dansk Synskirurgi och svenska Opticare i Uppsala och gjorde ögonlaser även i Norge och Danmark och lärde upp erfarna ögonläkare inom laserteknik.

Opticare

Opticare grundades i Uppsala 2004 av Jörgen Ringman, en entreprenör med utbildning från såväl KTH, Karolinska Institutets Optikerprogram som Handelshögskolan. Jörgen ville egentligen bli pilot, men dålig syn satte stopp för de planerna. Det skapade ett stort intresse för synen och hur man ska kunna hjälpa personer med dålig syn på bästa sätt. Vid den tiden bedrevs synkorrigerande kirurgi helt och hållet av läkare. Jörgen insåg att optiker har bättre kunskap om synen medan läkare är experter på ögat. Hans tanke med sitt nya bolag som då hette Opticare var att låta optiker göra de undersökningar och beräkningar som krävs före en synkorrigerande operation, medan läkare utför själv behandlingen. På så sätt kan patienterna få bästa möjliga behandling med rätt kompetens.

Memira grundas

Jörgen och Bjart gjorde snabbt succé och antalet kliniker och läkare som genomförde ögonlaser på klinikerna i de tre länderna ökade i mycket snabb takt. 2007 beslöt ägarna att det var dags att samla all kunskap som byggts upp i ett gemensamt, skandinaviskt bolag – Memira. Därmed skapades Memira som garant för att kunna låta verksamheten växa. År 2007 påbörjades verksamheten med linsbyte för kunder som kommit till den ålder då man blivit ålderssynt. Eftersom samtliga läkare hos Memira gjort tusentals grå starr-operationer på sjukhus före anställning på Memira var det självklart att börja erbjuda en bra lösning för ålderssynta, då den operationen är identisk med en starroperation – men med bättre inopererade linser.

Memira idag

Efter 10 år har Memira i Sverige, Norge och Danmark har vi hjälpt långt över 100.000 personer att få leva livet – utan glasögon och linser. Resan fortsätter. Både Bjart och Jörgen är fortfarande aktiva i Memira men i dag har de många fler kollegor och ett genomarbetat kvalitetssystem baserat på all samlad erfarenhet som vi byggt upp under åren. Allt för att kunna erbjuda så många som möjligt en trygg, synkorrigerande operation. 2018 ingick Memira i ett samarbete med Synsam vilket möjliggjorde att hjälpa ännu fler till ett friare liv utan glasögon och linser.

Sedan 2019 ägs Memira av vårdföretaget Bergman Clinics. Bergman Clinics verksamhet består till största delen av planerad kirurgi inom ett antal vårdområden. 
Läs mer om Bergman Clinics köp av Memira här.

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18