Ögonsjukvård Stockholm
Ögonsjukvård

Ögonsjukvård
i Stockholm
och Jönköping

  • Kostnad för läkarbesök enligt regionens taxa; 250-350 kr
  • Högkostnadsskydd/frikort gäller
  • Hög kompetens och korta väntetider

Våra ögonmottagningar

Om du upplever besvär med ögonen eller misstänker ögonsjukdom, är du välkommen att kontakta oss för en bedömning. Se våra mottagningar för ögonsjukvård i Stockholm och Jönköping nedan.

 


Ögonsjukvård i Jönköping

Ögonsjukvård i Stockholm

Katarakt (grå starr)
Gråstarrsoperation via ditt landsting

Mottagning
för
Barn

Mottagning
vid
Trötta ögon

Mottagning
för
Samsynsproblem

Mottagning för Ögonsjukdomar och Ögonbesvär

Vård enligt uppdrag av Region Stockholm och Region Jönköpings län

Patientavgiften för besök och behandlingar inom uppdraget är enligt landstingets taxa; 250-350 kr för specialistläkarbesök, och 150 kr om du kommer via remiss från läkare på vårdcentral/husläkarmottagning. Självklart gäller även högkostnadsskyddet. Observera att vi för närvarande endast har ögonmottagningar i Stockholm City, Globen, Täby och Jönköping.

Hur väljer jag Memira som vårdgivare?

I Stockholm tar vi emot patienter med eller utan remiss. Du kan antingen be din optiker, vårdcentral eller ögonläkare skicka en remiss till oss eller kontakta oss direkt för en bedömning. I Jönköping krävs alltid remiss från optiker, vårdcentral eller specialistläkare.

Om du är folkbokförd i annat landsting/ region

Den nya patientlagen som infördes den 1 januari 2015 gör det möjligt för patienter att söka vård i andra landsting än där man är folkbokförd. Syftet med lagen är att stärka patientens valmöjligheter och inflytande över sin egen vård. Du som är folkbokförd i ett annat landsting än Region Stockholm eller Region Jönköpings län kan alltså också be om att bli remitterad till någon av våra ögonmottagningar.