TRANS-PRK

Trans-PRK (kallas även nocut) är en ögonlasermetod som vi gör om det vid förundersökningen visar sig att vi inte kan göra FS Lasik på grund av tunna hornhinnor eller andra orsaker. Trans-PRK kräver en längre läkningstid och är mer smärtsam än FS Lasik, men slutresultatet blir lika bra oavsett metod.

  • Lasern tar bort hornhinnans ytskikt
  • Stora synfel och/eller tunna hornhinnor
  • Något längre återhämtning än FS-LASIK

Vad kostar Trans-PRK?

För stora synfel och tunna hornhinnor

Operationsmetoden rekommenderas om hornhinnorna är för tunna för en FS-LASIK. Med Trans -PRK kan vi korrigeras synfel ned till -7 och astigmatism (brytningsfel) ned till -6. Till skillnad från LASEK används laser istället för alkohollösning för att lösa upp hornhinnans yttersta lager. Metoden kan korrigera samma synfel som FS-LASIK, men läkningstiden är längre och smärtsam.

Så går Trans- PRK till

Före operationen

Före din operation gör den läkare som ska operera dig en egen, fristående undersökning av dina ögon. Skulle läkaren bedöma att det finns något som hindrar att operera dig avstår vi operation.

Under operationen

Vid operationen används laser för att ta bort hornhinnans yttersta lager. Vi kan sedan korrigera synfelet på ögats främre yta med hjälp av en så kallad excimerlaser.

Ditt öga är lokalbedövat med ögondroppar under operationen, så själva behandlingen genomförs utan obehag. Du kan öppna dina ögon direkt efter behandlingen och se genom bandagelinserna. Vid din första kontroll, fem till sju dagar efter operationen, tas bandagelinserna ut.

Efter Trans-PRK

Det gör ofta ont i ögonen efter Trans-PRK, vilket är helt normalt. Du får därför bedövningsdroppar mot smärtan med dig hem. Vid behov kan du komplettera med smärtstillande tabletter. De första dagarna efter din operation blir du extra ljuskänslig och får ofta rinnande ögon. Första veckorna efter en Trans-PRK är synen ofta suddig. Därför har de flesta behov att vara hemma från arbete/skola ungefär en vecka efter operationen. Din första uppföljande kontroll sker 10 dagar efter operationen. Efter 3 månader är synskärpan ofta helt stabil.

En säker metod

På Memira använder vi endast metoder som är välbeprövade. Metoder med stora mängder kliniska data, som bevisar en hög säkerhet och patientnöjdhet. Vår kvalitetsavdelning arbetar systematiskt med att följa upp resultat och säkra alla våra kliniska processer. Allt för att vi ska kunna erbjuda dig en trygg synkorrigerande operation – med bästa möjliga resultat.

Alla kirurgiska ingrepp innebär en viss risk, men allvarliga komplikationer vid ögonlaser är ytterst sällsynta. De flesta komplikationer är dessutom möjliga att efterbehandla om de upptäcks i tid och därför uppmanar vi dig att kontakta oss om det är något du är orolig över efter behandlingen. För att minimera risken för infektioner är det mycket viktigt att du noga följer de råd du får före operationen. Biverkningar som till exempel ljuskänslighet, torra ögon, skuggeffekter och ljusringar runt ljuskällor förekommer, men dessa är i de allra flesta fall övergående.

En del patienter kan behöva en kompletterande behandling för att uppnå önskvärt resultat, vilket i sådana fall ingår i priset i och med vår 5-åriga Trygghetsgaranti.

Läs fullständig sammanställning av risker för biverkningar eller komplikationer vid Trans-PRK.

 

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18