Just nu – Undersökning från 99kr – Boka en tid nu!

Terminalglasögon

Terminalglasögon – din rättighet som anställd. Om du arbetar vid en bildskärm mer än en timme om dagen och upplever problem som synrubbningar, huvudvärk, trötthet eller migränliknade symtom är arbetsgivaren enligt lag skyldig att bekosta en synundersökning och vid behov glasögon anpassade för ditt arbete.

Terminalglasögon

På Memira Eyecenter på Norrlandsgatan i Stockholm och i Täby kan du få Sveriges mest kvalificerade hjälp om du har problem med din syn.

Utöver en vanlig synundersökning och hjälp med terminalglasögon får du en ordentlig ögonhälsokontroll och om vi hittar något som inte enkelt kan avhjälpas med glasögon kan du få snabb hjälp av våra optiker, läkare och ortoptist (skelningsspecialist), utan att bli skickad vidare till någon annan vårdgivare. Ingen annan i Sverige kan ge dig så komplett hjälp med din syn och ögonhälsa som vi.

Så här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter

6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

Boka tid här för Norrlandsgatan 18 Stockholm

Boka tid här för Göran Elgfeldts gata 3, Täby Centrum

Vill du veta mer om terminalglasögon för företag?

Kontakt:
Håkan Wahlgren
Tel: 0723-899 798
Epost: foretag@memira.se

 

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 020-61 62 00