Diabetesretinopati

Diabetesretinopati betyder att det har uppstått förändringar i ögats näthinna, orsakade av diabetes. Diabetesretinopati kan leda till plötslig eller successiv synnedsättning. Förändringarna är svåra att själv upptäcka eftersom de till en början inte ger några symptom. Därför är det viktigt att som diabetiker gå på regelbundna undersökningar av näthinnan.

Diabetesretinopati kan orsaka blödningar i näthinnan.

Som följd av diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 kan blodkärlen i näthinnan förändras. Diabetesretinopati kan leda till blödningar i näthinnan och/eller svullnad i gula fläcken, vilket gör att du kan drabbas av nedsatt syn.

Orsaker till diabetesretinopati

Diabetes påverkar blodsockret i kroppen, vilket i sin tur kan påverka kroppens alla blodkärl. I näthinnan finns det små blodkärl som är känsliga och kan ta skada av högt blodsocker eller blodtryck. Om dessa blodkärl försvagas kan deras förmåga att upprätthålla nödvändig blodtillförsel bli sämre. Blodkärlen kan även börja läcka och orsaka svullnad i gula fläcken. I vissa fall kan näthinnan även försöka kompensera de försvagade blodkärlen genom att bilda nya kärl som är ännu känsligare och lätt kan brista. Då kan det uppstå blödningar i näthinnan.

Symptom på diabetesretinopati

Förändringar i näthinnan kan vara helt symptomfria till en början. Det är ofta inte förrän förändringarna har orsakat blödningar i näthinnan eller svullnad i gula fläcken som symptomen uppstår.

Om förändringarna i näthinnan leder till svullnad i gula fläcken påverkas synskärpan. Gula fläcken är det område på näthinnan där syncellerna sitter som tätast, som hjälper oss att kunna se skarpt och urskilja detaljer. Om svullnad uppstår i gula fläcken ger det symptom som dimsyn och nedsatt synskärpa. Synförsämringen kan ske gradvis och vara svår att upptäcka till en början.

Vid blödningar i näthinnan kan du drabbas av plötslig synnedsättning med symptom som rörliga prickar, fläckar, streck eller ringar i synfältet. Du kan uppleva att du ser blixtar eller skuggor i utkanten av synfältet, vilket kan vara ett tecken på näthinneavlossning. Upplever du dessa symptom bör du därför omedelbart söka vård på ögonklinik eller vårdcentral.

Vid diabetesretinopati kan det uppstå rörliga prickar, fläckar eller streck i synfältet.

Behandling av diabetesretinopati

Att kontrollera och behandla sin diabetes är viktigt för att förebygga följdsjukdomar som diabetesretinopati. Det minskar risken, men förändringar i näthinnan kan uppstå även vid bra nivåer av blodsocker, blodtryck och blodfetter. Därför är det viktigt att gå på regelbundna undersökningar av näthinnan genom en så kallad ögonbottenundersökning. Om det vid en ögonbottenfotografering upptäcks att du har allvarliga förändringar i näthinnan, sätts lämplig behandling in. Syftet med behandlingen är att bromsa sjukdomsförloppet, och metoderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av förändring du har.

Om du har svullnad i gula fläcken eller det har utvecklats nya blodkärl kan du  få läkemedel injicerat i ögat, som behandling. Om det bildats nya blodkärl i näthinnan behandlas du med laser för att förhindra att kärlen fortsätter att växa. Hämmandet av tillväxten gör att de nybildade (och dåliga) blodkärlen förtvinar.

I de fall där laser- eller injektionsbehandlingen inte är tillräckligt effektiv kan du behöva opereras. Detta blir aktuellt om det visar sig att du har en blödning inne i glaskroppen som ögat inte klarar av att ta hand om, eller om det uppstått vävnadsförändringar som kan leda till näthinneavlossning.

Bergman Clinics

Bergman Clinics, systerbolag till Memira, erbjuder specialiserad ögonsjukvård och arbetar på uppdrag av Region Stockholm, Uppsala, Jönköping och Skåne. Där kan du träffa en specialist på Diabetesretinopati. Du kan antingen komma dit genom remiss från din optiker eller vårdcentral, eller genom egenremiss.

Ladda ner PDF om diabetesretinopati

Fråga oss