Keratokonus

Keratokonus är en ögonsjukdom där hornhinnan gradvis blir tunnare och svagare och därefter kan bli toppig och orsaka svår astigmatism (brytningsfel). Ögonsjukdomen utvecklas oftast i tonåren och orsaken tros vara ärftlighet. I ett tidigt stadie kan synen korrigeras med glasögon eller linser, men vid svår keratokonus kan det bli nödvändigt med en hornhinnetransplantation.

Keratokonus gör att hornhinnan får en toppig form.

Ögonsjukdomen keratokonus gör att hornhinnan ändrar form och blir toppig istället för rundad. Namnet kommer från grekiska och betyder ”konisk hornhinna”. En toppig hornhinna kan inte bryta ljuset på ett normalt sätt, vilket resulterar i att ljusstrålarna hamnar fel på näthinnan och ger en otydlig bild av det man ser på. Till en början kan synen korrigeras med glasögon eller linser, men om hornhinnan blir allt för toppig kan dessa synkorrigerande hjälpmedel bli otillräckliga.

Orsaker till keratokonus

Ögats hornhinna försvagas och blir tunn, vilket medför att hornhinnan börjar bukta utåt och får en toppig form.

Den exakta orsaken till varför keratokonus uppkommer är inte fastställd, men det tros finnas en ärftlig faktor.

Keratokonus uppstår oftast i tonåren och sjukdomsförloppet tar mest fart i 20-årsåldern då hornhinnan fortfarande är mjuk. Sjukdomsförloppet brukar oftast stanna av när den drabbade når 40-årsåldern, då hornhinnan blir stelare.

Symptom på keratokonus

Sjukdomsförloppet är oftast långsamt och försämringen av synen sker gradvis. Objekt kan se förvrängda eller suddiga ut, och du kan behöva kisa för att se bättre. Ljuskänslighet och försämrat mörkerseende hör också till symptomen.

Keratokonus kan också ge upphov till ansträngda ögon och huvudvärk.

Behandling av keratokonus

Om en ögonläkare misstänker att keratokonus är under utveckling kan det gå att stoppa sjukdomsförloppet med en metod som kallas corneal crosslinking. Med corneal crosslinking riktas UV-ljus, som är mättat med ämnet riboflavin, mot hornhinnan för att stabilisera vävnaden, så att toppigheten inte kan fortsätta att öka. Den synförsämring som redan har uppstått kommer inte att gå tillbaka. Crosslinking är inte nödvändigt i de fall som hornhinnans förändringar har stannat av.

Om glasögon och vanliga mjuka linser inte längre är tillräckliga för att korrigera synen, kan speciellt utformade hårda linser hjälpa.

Vid svår keratokonus är hornhinnan ibland för toppig för att en lins ska kunna sitta på plats och korrigera synen som den ska. Då kan det bli aktuellt med en hornhinnetransplantation. En hornhinnetransplantation är en operation där den centrala delen av hornhinnan, antingen genomgripande eller lamellärt, tas bort och ersätts med en donerad hornhinna.

Ladda ner PDF om keratokonus

Fråga oss