Dr Hans Eriksson

  • Legitimerad läkare, specialist på ögonsjukdomar
  • Vidareutbildning inom refraktiv kirurgi
  • Över 12 000 utförda ögonoperationer

Arbetslivserfarenhet

Dr. Hans Eriksson började arbeta som ögonkirurg hos Memira år 2012 och arbetar idag för Memiras räkning i Sverige. Dr. Eriksson har arbetat som överläkare vid Ögonkliniken i Jönköping och ögonkliniken i Eksjö, samt som ögonkirurg hos privata aktörer i Sverige.

Utbildning

Dr. Eriksson är utbildad vid medicinska fakulteten vid Karolinska institutet i Stockholm. Han gjorde sin AT-tjänstgöring vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och fick sin läkarlegitimation 1992. Därefter gick han specialistutbildning inom ögonsjukdomar vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och fick sitt specialistbevis i ögonsjukdomar 1997. Dr. Eriksson började med ögonkirurgi 1997 och opererar gråstarr, grönstarr, andra linsoperationer och RLE samt laseroperationer.

Föreningar och medlemskap

  • Läkarförbundet
  • Svenska Läkarsällskapet
  • Jönköpings läns läkarförening
  • Svenska Glaukomsällskapet
  • European Soceity of Cataract and Refractive Surgeons
Dr Hans Eriksson