Dr Hans Holmberg

  • Legitimerad läkare, specialist inom ögonsjukdomar
  • Inriktad på näthinnekirurgi, gråstarrskirurgi och synfelsbehandlingar
  • Över 8000 utförda ögonoperationer

Arbetslivserfarenhet

Dr Holmberg är sedan 2010 överläkare på Ögonkliniken vid Skånes Universitetssjukhus, där han arbetat sedan han blev legitimerad läkare 2002. Han har utfört ögonoperationer sedan 2004. Fram till 2010 var hans specialinriktning kirurgi vid grå starr och glaukom, och sedan 2011 är hans uppgifter på sjukhuset helt inriktade på kirurgi vid näthinnesjukdomar och de mest avancerade fallen av grå starr. Parallellt med sin tjänstgöring på Skånes Universitetssjukhus har han sedan 2011 också arbetat med synfelsbehandlingar inom den privata sektorn.

Utbildning

Dr Hans Holmberg utbildade sig till läkare vid medicinska fakulteten på Lunds Universitet, där han också år 1996 blev medicine doktor med en avhandling om centrala nervsystemets bearbetning av smärtsignaler. Han blev specialist inom ögonsjukdomar 2007.

Föreningar och medlemskap

  • Medlem av Svensk ögonläkarförening.
Dr Hans Holmberg
Dr Hans Holmberg