Dr Susan Arac

 • Auktoriserad läkare, specialist på grå starr
 • Vidareutbildad inom refraktiv kirurgi
 • Har utfört mer än 10 000 ögonoperationer

Arbetslivserfarenhet

Dr. Susan Arac har över 15 års bred erfarenhet av medicinska och kirurgiska ögonsjukdomar.

Dr. Arac är högspecialiserad inom kataraktkirurgi och refraktiv kirurgi. Hon har varit anställd vid ögonavdelningarna i Aalborg och Aarhus samt vid Rigshospitalet i Glostrup.

Dr. Arac har arbetat hos Memira sedan 2020. Idag är hon verksam i hela Danmark och Skandinavien, där hon utför ögonlaser och linsbytesoperationer.

Utbildning

Dr. Susan Arac tog doktorsexamen från Århus universitet 2005. Hun har läkarlegitimation och specialistcertifiering i Danmark, Norge och Sverige.

2014 genomgick hon den Europeiska specialistläkarexamen i Paris.

Föreningar och medlemskap

 • European Society of Cataract and Refractive Surgery
 • Eruopean Board of Ophthalmology
 • American Academy of Ophthalmology
 • American Society of Cataract and Refractive Surgery
 • Dansk oftalmologisk förening
 • Danska ögonläkarnas organisation
 • Den Danske Lægeforening
 • Tidligere Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Yngre Øjenlæger (FAYO)
 • Siddet i Uddannelsesudvalget under Dansk Oftalmolgisk Selskab (DOS)
Dr Susan Arac