Dr Jacob Frederik Nielsen

  • Legitimerad läkare, specialist inom ögonsjukdomar
  • Vidareutbildad inom ögonlockskirurgi och grå starr
  • Har utfört mer än 5000 ögonoperationer

Arbetslivserfarenhet

Dr. Jacob Frederik Nielsen har arbetat på ögonavdelningar i  danska Region Huvudstaden och Region Själland. Han har sedan 2015 varit anställd på Rigshospitalets ögonklinik och är överläkare inom ögonbesvär och grå starr. Han är också konsultläkare hos Memira – Ögonläkarnas Hus i Köpenhamn.

Utbildning

Dr Nielsen är utbildad läkare från Københavns Universitet med examen 2003. Han blev specialistläkare inom ögonsjukdomar 2011. Han tog den europeiska ögonläkarexamen 2011 (FEBO) och fungerar nu själv som examinator vid denna utbildning.

Föreningar och medlemskap

  • Dansk Ögonläkarförening (Dansk Oftalmologisk Selskab)
  • Lægeforeningen Danmark
Dr. Jacob Frederik Nielsen