Dr Kashaf Farooq

  • Legitimerad läkare, specialist inom ögonsjukdomar.
  • Vidarespecialiserad inom grön- och grå starrkirurgi, samt refraktiv kirurgi.

Arbetslivserfarenhet

Dr. Kashaf Farooq arbetar som konsult hos Memira. Han har tidigare varit anställd på Rigshospitalet samt Roskilde Universitetssjukhus, som överläkare inom grön starr och grå starr. Han har internationell erfarenhet som ögonkirurg inom refraktiv kirurgi i både Norge och Sverige.

Utbildning

Dr. Farooq är utbildad läkare från Syddansk universitet i Odense. Specialistutbildningen inom ögonsjukdomar och kirurgi är utförd på Rigshospitalet. Dr Farooq har även tagit den europeiska examen inom ögonsjukdomar i Paris (European Board of Ophtahlmology).

Föreningar och medlemskap

  • • European Board of Ophthalmology
  • • Medlem af ESCRS
  • • Medlem af EUGS
Dr. Kashaf Farooq