Dr Bjart Dysthe

  • Legitimerad läkare, specialist inom ögonsjukdomar
  • Specialistkompetens inom refraktiv kirurg
  • Över 50 000 utförda ögonoperationer

Arbetslivserfarenhet

Dr Bjart Dysthe är en av grundarna till det som idag är Memira. Han utförde sin första ögonlaseroperation 1990 och jobbar idag som ögonkirurg för Memira, förutom att han driver en ögonläkarmottagning. Dr Dysthe har tidigare arbetat som överläkare på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Utbildning

Bjart Dysthe  är utbildad vid Oslo Universitetet och efter specialistutbildning vid Olavs hospital i Trondheim fick han sitt specialistbevis som ögonläkare 1985. Han har vidareutbildats sig inom refraktiv kirurgi i Tyskland och USA.

Föreningar och medlemskap

  • Den Norske legeforening
  • Norsk Oftalmologisk forening
  • European Soceity of Cataract and Refractive Surgeons
Dr Bjart Dysthe