Kvalitetsavdelningen - kvalitetsgruppen och produktrådet hos Memira.

Kvalitetsavdelningen

Vår kvalitetsavdelning har två delar; kvalitetsgruppen och produktrådet.

Kvalitetsgruppen

Kvalitetsgruppen består av optiker, kirurger och sköterskor med stor erfarenhet av och hundraprocentigt fokus på refraktiv kirurgi. Kvalitetsavdelningen granskar oberoende alla led i vår kliniska process.

Huvuduppgiften är att säkerställa den kliniska kvaliteten genom:

 • Uppföljning av kliniska resultat och kundnöjdhetsundersökningar
 • Utveckling och uppföljning av kliniska processer
 • Klinisk utbildning och träning
 • Klinisk support
 • Kvalitetssäkring av marknadsmaterial

Produktrådet

Produktrådet består av kvalitetsdirektör, produktchef och tekniskchef och arbetar med att:

 • Identifierar nya produkter, metoder och tekniker.
 • Initiera tester för att fortlöpande säkerställa att Memira har uppdaterade och väldokumenterade produkter/teknologi i verksamheten.
 • Säkerställa att nya produkter har potential för en vinst för kunden och för Memira.

Roller i kvalitetsavdelningen

 • Medicinsktansvarig läkare Sverige
 • Medicinsktansvarig läkare Norge
 • Verksamhetsansvarig läkare  Danmark
 • Kvalitetsdirektör
 • Kvalitetschef kirurgi
 • Produktchef
 • Klinisk support
 • Kliniskt ansvarig sköterska Sverige
 • Kliniskt ansvarig sköterska Norge
 • Kliniskt ansvarig sköterska Danmark

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18