Ögonmigrän

Ögonmigrän är ett tillstånd där det uppstår flimrande partier i synfältet. Det orsakar en tillfällig synfältsinskränkning, men påverkar inte synen permanent. Ögonmigrän är vanligare bland yngre personer, och drabbar oftare kvinnor än män. Stress och hormonförändringar är två utlösande faktorer till ögonmigrän.

Vid ögonmigrän uppstår flimrande partier i synfältet.

Ögonmigrän kan uppstå i båda ögonen, eller bara i det ena ögat. Det kommer ibland i samband med huvudvärk, men tillståndet kan också uppstå isolerat.

Ögonmigrän kan vara obehagligt, men tillståndet är tillfälligt och orsakar inte någon bestående synnedsättning.

Orsaker till ögonmigrän

Ögonmigrän tros bero på att elasticiteten i vissa av hjärnans blodkärl tillfälligt förändras. Stress kan vara en utlösande faktor, och i dessa fall brukar migränattacken uppstå då personen slappnar av efter en stressig period.

En annan faktor som kan påverka uppkomsten av ögonmigrän är hormonförändringar. Därför är ögonmigrän vanligare bland kvinnor än hos män.

Andra bakomliggande orsaker kan vara sömnbrist, väderomslag och exponering av starkt ljus.

Symptom på ögonmigrän

Typiskt för ögonmigrän är att det uppstår ett flimrande någonstans i synfältet. Flimrandet kan se ut som ljusa, runda fläckar med taggiga utkanter. Det uppstår ofta först centralt i synfältet, för att sedan sprida sig mot ytterkanterna. Synen upplevs ofta som nedsatt eftersom delar av synfältet faller bort. Du kan också uppleva dimsyn.

Ögonmigrän orsakar oftast ingen smärta, men kan ibland följas av huvudvärk.

Behandling av ögonmigrän

Ögonmigrän är ett tillfälligt och ofarligt tillstånd. Migränattacken kan vara från några minuter upp till en timme, men efteråt återgår synen till det normala. Om attackerna uppstår frekvent kan förebyggande medicinering ibland sättas in. Läs mer om vår mottagning för ögonmigrän/ trötta ögon i Stockholm här.

Ladda ner PDF om ögonmigrän

Läs mer om ögonirritation på godsyn.se