IPL Behandling – Torra ögon

Om du inte på egen hand kan minska besvär av torra ögon bör du söka ögonläkare för undersökning. Memiras ögonläkare utför då ett antal olika undersökningar för att ta reda på orsaken till dina besvär. Därtill kommer du även att få fylla i formulär så att läkaren kan få en uppfattning om din hälsa, sjukdomar och medicinering som bidrar till ögonens torrhet.

Vid undersökningen använder vi på Memira en kamera som synliggör tårfilmens kvalitet och de oljeproducerande körtlarna bakom ögonlocken samt om det finns skador på hornhinnan. Vi undersöker då även främre delen av ögat noggrant i ögonmikroskop.

Läkarens behandling av dina torra ögon

Vanligen startar behandlingen med olika typer av ögondroppar valda efter dina behov. Om ögondroppar inte hjälper finns möjlighet att gå vidare med IPL-behandling, det är en behandling med bredspektrumljus.

En IPL-behandling ingår inte i den allmänna sjukvårdsförsäkringen och bekostas därför av dig som patient.

Priser

Undersökning

250 kr

Behandling, 4 tillfällen samt efterkontroll

6 000 kr

Behandling med bredspektrumljus

Ifall du upplever att dina ögon är torra på ett sätt som skapar trötthet, smärta och ögonmigrän/ migränliknande symtom kan Memiras torra ögonbehandling med bredspektrumljus vara något för dig. Denna behandling kallas för IPL (Intense Pulse Light) och behandlingen används i syfte att hjälpa ögat med oljeproduktionen i ögonlockens körtlar.

Hur går IPL-behandling till?

1. För det första bokar du en tid på hemsidan
2. För det andra kommer du på en läkarundersökning med tårfilmsmätning
3. Behandlingar
4. Återbesök med uppföljande mätning

Behandlingen med bredspektrumljus är smärtfri, snabb och sker i fyra steg. Den består av ett system som levererar mycket korta och specifika ljusblixtar som stimulerar körtlarna i ögonlocken så att de återfår de sin naturliga slem- och fettproduktion som då ska skydda ögat.

Efter fyra behandlingar görs en ny läkarundersökning av ögonen för att fastställa effekten behandlingen haft på dina besvär och också på dina tårars kvalitet.

Det finns inga kända allvarliga biverkningar med behandlingen. Man har emellertid i studier fastställt att mellan 80-85% har en positiv effekt av behandlingen.

Boka IPL Behandling i Hagastaden

Ifall du upplever besvär med torra ögon erbjuder vi undersökning inför privat behandling hos vår ögonläkare. Boka undersökning inför privat torra ögonbehandling i Hagastaden, Stockholm.

OBS – Just nu är vi fullbokade för denna behandling.
Gå vidare till bokningen i Hagastaden

Fråga oss