Vilka synfel finns det – och hur gör vi för att korrigera dessa?

Ögat är ett mycket komplext organ och det finns många faktorer som kan påverka dess hälsa och synkvalitet. Vad gäller synfel finns det primärt fyra stycken: närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Alla dessa synfel kan vi på Memira korrigera med någon av våra metoder – här förklarar vi hur!

För att förklara varför ett synfel uppstår, och hur vi sedan gör för att korrigera det, vill vi först förklara vad som sker inuti ett öga vid normal syn. Allt du ser är ljus i olika våglängder, och när dessa ljusstrålar når ögat ska de brytas med hjälp av ögats ljusbrytande komponenter, vilka främst är hornhinnan och ögats naturliga lins. Ljusstrålarna ska sedan mötas och fokuseras vid en och samma punkt på näthinnan längst bak i ögat. Denna punkt kallas gula fläcken och det är där som synskärpan uppstår.

Närsynthet – kan korrigeras med ögonlaser, linsimplantat eller linsbyte

Vid närsynthet sker inte brytningen av ljusstrålarna vid gula fläcken när man ser objekt på långt håll, utan istället en bit framför. Detta resulterar i att skärpan uteblir och objektet du ser blir suddigt. Ljusstrålarna bryts för kraftigt vid närsynthet, vilket kan bero på olika saker men i stort kan man säga att ögats ljusbrytande förmåga är för stark i förhållande till ögats form eller storlek.

Formen på hornhinnan, linsen och ögat i sig spelar alltså in, och därför kan man även korrigera detta genom att exempelvis ändra form på hornhinnan som man gör vid ögonlaser, eller med hjälp av individuellt anpassade styrkor på linser vid ett linsimplantat eller linsbyte. Vilken metod som passar dig bäst beror bland annat på ålder, synfelets storlek och ögats förutsättningar.

Översynthet – kan korrigeras med ögonlaser, linsimplantat eller linsbyte

Vid översynthet är omständigheterna de omvända jämfört med närsynthet, det vill säga ögats ljusbrytande förmåga är för svag och gör att ljusstrålarna bryts vid en punkt bakom gula fläcken istället för vid gula fläcken när man tittar på objekt från framförallt nära håll. Därför upplevs allt på nära avstånd som suddigt och ibland, vid större översynthet, även på långt håll.

Liksom vid närsynthet går översynthet att korrigera genom att exempelvis ändra formen på hornhinnan med ögonlaser, eller med hjälp av individuellt anpassade styrkor på linser vid linsimplantat eller linsbyte.

Astigmatism – kan korrigeras med ögonlaser, linsimplantat eller linsbyte

Astigmatism, ofta kallat brytningsfel, är ett synfel som uppstår på grund av en ojämnt krökt hornhinna eller i vissa fall på grund av formen på ögats lins. Astigmatism gör att ljusstrålarna sprids ut och träffar näthinnan över ett större område, varpå synen kan upplevas som suddig eller förvrängd på både nära och långt håll. Ibland kan ljus från vissa riktningar fokuseras till en punkt, medan ljus från andra riktningar sprids ut. Detta kan exempelvis resultera i att linjer på en särskild ledd upplevs som oklara, medan linjerna på den andra ledden är skarpa.

Även astigmatism går utmärkt att korrigera med våra metoder. Med ögonlaser genom att hornhinnan omformas på ett sådant sätt att synfelet korrigeras, och med linsimplantat eller linsbyte genom att använda linser speciellt gjorda för att korrigera astigmatism – så kallade toriska linser.

Ålderssynthet – kan korrigeras med linsbyte, multifokalt linsimplantat eller med monovision

Ålderssynthet kommer som ett brev på posten när vi uppnått en viss ålder, ofta runt 45 år, och är egentligen en naturlig del av åldrandet. Den kommer förstås inte plötsligt en dag utan gör en smygande entré – tills du en dag inser att armarnas längd inte räcker till. Ögats naturliga lins har i unga år en förmåga att anpassa sin form (ackommodera) och på så sätt justera och ställa in synskärpan vid seende på olika avstånd. Med stigande ålder stelnar vår naturliga lins och mister mycket av denna gymnastiska förmåga, varpå det först och främst blir svårare att se bra på nära håll.

Detta går dock att korrigera med hjälp av ett linsbyte där ögats naturliga lins tas bort och ersätts med en konstgjord lins med styrkor anpassade efter dig och dina synfel.

Ett linsbyte görs oftast först när ålderssyntheten är långt utvecklad, men om man inte vill vänta till dess finns ibland andra alternativ för dig med begynnande ålderssynthet. Ett linsimplantat är ett mindre ingrepp än ett linsbyte, och med multifokala linser vid ett linsimplantat kan man korrigera ålderssynthet i ett tidigt stadium – antingen utan eller i kombination med andra eventuella synfel.

Det finns också alternativen Monovision och Mini-monovision, där det ena ögat medvetet görs något närsynt i samband med exempelvis ögonlaser eller linsimplantat. Resultatet blir att du ser bra på nära håll med det ena ögat, och skarpt på långt håll med det andra.

Välkommen att höra av dig!

Även om vi kan korrigera alla synfel kan vi inte korrigera alla ögon, och vi säger därför nej till en av fem som kommer till oss. Eventuella hinder upptäcks vid din undersökning eller redan innan i förintervjun med vår kundservice. Du kan därför känna dig helt trygg med att boka din undersökning och låta oss bedöma om vi kan göra dig fri från ditt synfel.

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar