Gula fläcken – hjälper dig att se skarpt

Gula fläcken, eller makula som det heter på latin, är ett litet område i mitten på näthinnan. I detta område sitter syncellerna som tätast, och det innehåller mest den typ av synceller som finns till för färg- och detaljsseende (så kallade tappar). Koncentrationen av synceller gör att gula fläcken är det område där du ser som skarpast.

Gula fläcken (makula) är ett område på näthinnan med extra mycket synceller, där du ser som skarpast.

Centralpunkten i gula fläcken kallas fovea, och är en liten grop där vår absolut högsta synskärpa ligger. Med hjälp av fovea kan vi uppfatta riktigt små objekt.

Gula fläcken – ett litet men viktigt område

Gula fläcken är endast 2-3 mm stor, men är en väldigt viktig komponent för det centrala seendet. Den gör att du kan urskilja detaljer och därmed kunna utföra aktiviteter som till exempel läsning. Utan gula fläcken skulle allting se suddigt ut, vilket gör att sjukdomar som drabbar detta område är särskilt allvarliga.

Förändringar i gula fläcken

Med åldern kan det uppstå förändringar i gula fläcken. Om förändringarna blir för stora kan de påverka synen. Då har man drabbats av en ögonsjukdom som heter makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken). Symptomen kan komma plötsligt, men oftast har sjukdomen ett långsamt förlopp, med en gradvis försämring av synskärpan. Det är det centrala seendet som drabbas, medan periferiseendet förblir intakt. Därför blir man aldrig helt blind av makuladegeneration, även vid ett långt framskridet skede av sjukdomen.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18