Ålderssynthet (presbyopi)

På Memira i Täby Centrum och på Eugeniavägen 16 i Solna, hjälper vi dig med glasögon. Ett bra val för dig som inte kan eller vill göra en synkorrigerande operation!

Ålderssynthet kommer med åldern och gör att du ser sämre på nära håll. Att läsa och fokusera på närliggande föremål och detaljer blir svårare eftersom du då ser suddigare. Detta beror på att linsen i ögat stelnar, och gradvis tappar sin förmåga att ställa in skärpa på nära håll.

Ålderssynthet, eller presbyopi, kommer vanligtvis gradvis efter 40-årsåldern. Det är en naturlig del av åldrandet, och sker oavsett om du haft något synfel tidigare eller inte.

Varför blir man ålderssynt?

När du tittar på något kommer det ljusstrålar från objektet  in i ögat, genom pupillen. Ljuset passerar först hornhinnan, därefter ögats lins för att till slut nå syncellerna i näthinnan, längst bak i ögat. Ljusstrålarna ska brytas och samlas, med andra ord fokuseras, till en punkt på näthinnan för att du ska se skarpt. Objektet du fäster blicken på upplevs då klart och tydligt.

Vid normal syn bryts ljusstrålarna till en punkt på näthinnan.
Normal syn.

Ögats två ljusbrytande komponenter är hornhinnan och linsen. Hos yngre personer är linsen elastiskt, och har därmed en förmåga att ackommodera. Det betyder att den ändrar form så att ljusstrålarna kan fokuseras på näthinnan när man ser på nära håll, även om det krävs starkare ljusbrytning än när man ser på långt håll. Denna anpassning sker blixtsnabbt då blicken skiftar mellan olika avstånd.

När vi kommer i 40-årsåldern börjar linsen att stelna, och förmågan att ackommodera försämras. Försämringen sker gradvis upp till 60-årsåldern. Ju stelare linsen blir, desto svårare får den att fokusera ljusstrålarna så att de bryts på näthinnan. Ljusstrålarna bryts istället bakom näthinnan när du ser objekt på nära avstånd, vilket resulterar i att allt på nära håll uppfattas som suddigt.

Vid ålderssynthet har linsen blivit stel och kan inte anpassa skärpan från objekt på nära avstånd.
Ålderssynthet.

Att mäta graden av ålderssynthet

Ålderssynthet mäts, liksom översynthet och närsynthet, i dioptrier. Detta är en måttenhet för ögats ljusbrytande förmåga, och dioptritalet motsvarar den styrka som behövs för att korrigera synfelet. Vid ålderssynthet behöver ögats ljusbrytande förmåga förstärkas med plusstyrkor, eftersom linsen inte längre klarar av att bryta ljusstrålarna kraftigt nog på nära avstånd. Plusstyrkor hjälper således ljusstrålarna att brytas rätt och fokuspunkten hamnar då på näthinnan istället för bakom.

Korrigering av ålderssynthet

Om du inte har några andra synfel än ålderssynthet, kan läsglasögon hjälpa dig att se bättre på nära håll. Om du har andra synfel sedan tidigare kan dubbelslipade glasögon eller linser vara ett alternativ. Dessa har flera fokuspunkter som gör att du kan se bra på olika avstånd.

Om du vill slippa glasögon eller linser kan ett linsbyte (RLE) vara ett bra alternativ. Då tas den gamla, stela linsen ut och ersätts med en ny konstgjord lins. Med denna metod går det även att korrigera andra synfel på samma gång.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18

Trött på ditt synfel och vill slippa bära glasögon och kontaktlinser?

Vill du se dina möjligheter? Boka tid för undersökning inför ögonlaser eller linsbyte.

Eller boka via telefon på 08-517 588 18