Minska behovet av läsglasögon med Monovision eller Mini-monovision

Monovision och Mini-monovision är metoder som Memira använder för dig som har begynnande ålderssynthet kombinerat med t.ex. närsynthet, men inte tillräckligt utvecklad ålderssynthet för att göra ett linsbyte. Detta är oftast aktuellt mellan 40 och 45 års ålder och avhjälper även eventuella andra synfel. Ibland används monovision kombinerat med ett linsbyte, ditt synfel och dina behov avgör alltid vad som är bästa lösningen.

Monovision har samma pris som en ögonlaser. Ibland behöver endast ett öga behandling, då är kostnaden 60% av listpriset för två ögon.

Pris ögonlaser

Metod för att fördröja behovet av läsglasögon

Alla människor blir ålderssynta vid omkring 45 års ålder, även de som tidigare i livet har genomgått en ögonlaserbehandling. Det finns emellertid särskilda ögonlasertekniker som kan fördröja och/eller minska behovet av läsglasögon, samtidigt som du slipper ifrån dina övriga synfel. Monovision eller Mini-monovision. Dessa tekniker kan vara ett gott alternativ för dig som i nuläget har ett primärt problem med exempelvis närsynthet, men som befinner dig i åldern då ålderssyntheten vanligtvis framträder.

Monovision med ögonlaser

Monovision innebär att det ena ögat medvetet görs lite närsynt, medan det andra ögat korrigeras för skarp syn på långt håll. Monovision kan uppnås på flera olika sätt; med kontaktlinser, monofokala linser vid ett linsbyte, linsimplantat, eller med hjälp av en ögonlaserbehandling. Resultatet blir att du ser skarpt på långt håll med det ena ögat, och skarpt på nära håll med det andra.

Vad händer med synen?

Anledningen till att monovision är en effektiv metod för att minska besvär med ålderssynthet är för att ett något närsynt öga ser objekt på nära håll klart utan glasögon. För en del kan tanken på att ha ett öga för närseende och ett öga för avståndsseende verka främmande. Hur kan detta resultera i ett tillfredsställande resultat? Det krävs en anpassningsperiod då hjärnan vänjer sig vid de nya förutsättningarna, men faktum är att monovision i de flesta fall fungerar bra. Det innebär visserligen en kompromiss, då en del upplever att synen inte känns helt perfekt på långt håll, varpå behandlingen inte heller passar alla. Men för de med begynnande ålderssynthet, som vill minska behovet av glasögon och som inte har ett yrke eller en hobby som kräver en mycket hög synskärpa, kan monovision vara ett mycket bra alternativ.

Vid monovision görs vanligtvis det icke-dominanta ögat lite närsynt, medan det dominanta ögat korrigeras för skarpt seende på långt håll. Ögonen arbetar fortfarande tillsammans, men hjärnan hämtar mer information från det öga som ser skarpast vid de olika avstånden. Även vid normal syn använder hjärnan mer information från det dominanta ögat när vi fokuserar på långt håll.

Utvärdering innan monovision

Hjärnan behöver som sagt lite tid på sig för att anpassa sig till de nya förutsättningarna och för att synen ska upplevas som god på både nära och långt avstånd. I vissa fall är denna anpassning inte ens möjlig. Våra optiker gör grundliga bedömningar och rekommenderar monovision i de fall då de anser att det är den bästa lösningen för patienten. Om det finns minsta osäkerhet – hos optiker eller hos patient – om huruvida patienten kan acceptera monovision, finns möjligheten att låna med sig specialanpassade kontaktlinser hem – kontaktlinser som simulerar effekten av monovision. Dessa får man testa under en tid och om hjärnan klarar av att anpassa sig, och man upplever att synen fungerar bra, kan man vara en lämplig kandidat för en laserbehandling med monovision.

Mini-monovision med ögonlaser eller linsimplantat?

Om skillnaden mellan ögonen vid traditionell monovision visar sig vara för stor för hjärnan att anpassa sig till, finns alternativet mini-monovision. Detta innebär att det ena ögat bara görs minimalt närsynt, med en maximal skillnad på 0,75 D mellan ögonen. Det är en så pass liten skillnad mellan ögonen att de flesta patienter klarar av att anpassa sig till den.

Med mini-monovision blir även avståndsseendet oftast bättre än vid vanlig monovision, medan närseendet oftast blir något sämre. Denna metod kan därför rekommenderas för de personer som inte har en så långt utvecklad ålderssynthet. Eller för de som har ett större behov av ett bra avståndsseende än vad de har av ett bra närseende och/eller är villiga att ibland använda läsglasögon vid närarbete. Även mini-monovision ska dock simuleras och utvärderas innan en ögonlaserbehandling eller en linsimplantatsoperation.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18