Översynthet (hyperopi)

En ung person som är översynt kan se dåligt på nära håll, men oftast bra på långt håll. Detta beror på att ljuset som kommer in i ögat bryts för lite och inte fokuseras på näthinnan när ögat är i vila. När man blir äldre får man gradvis svårare att anpassa synen till olika avstånd (ackommodera). Detta resulterar i att äldre personer som är översynta oftast ser dåligt både på långt och nära håll vid översynthet.

Översynthet kallas ibland för långsynthet, och den medicinska termen är hyperopi.

Översynthet är som närsynthet till en viss grad ärftligt. Ofta upptäcks inte översynthet förrän i vuxen ålder, eftersom ögat hos barn och unga har en bättre förmåga att fokusera (ackommodera) så de ser klart, trots synfelet. Översynta barn kan få huvudvärk och problem med läsning om översyntheten inte korrigeras.

Varför är man översynt?

När du ser på något kommer det ljusstrålar från objektet in i ögat. De passerar först hornhinnan, därefter ögat lins för att tillslut nå syncellerna i näthinnan, längst bak i ögat. Ljusstrålarna ska brytas och samlas, med andra ord fokuseras, till en punkt på näthinnan för att du ska se skarpt. Objektet du fäster blicken på upplevs då klart och tydligt.

Vid normal syn bryts ljusstrålarna till en punkt på näthinnan.
Normal syn.

Vid synfel fokuseras inte ljuset till en punkt på näthinnan. Ljusstrålarna träffar istället näthinnan över ett större område.

Vid översynthet fokuseras ljusstrålarna en bit bakom näthinnan. Detta beror på att hornhinnans och linsens ljusbrytande förmåga är för svag i förhållande till ögats längd. Anledningen är oftast att ögat är kortare än det borde vara, men det kan också bero på att hornhinnan inte är tillräckligt krökt och/eller att linsen är för svag.

Vid översynthet bryts ljusstrålarna bakom näthinnan.
Översynthet.

När du ser på långt håll kan ögats lins oftast justera (ackommodera) ljusstrålarnas felbrytning vid översynthet, men på nära håll är detta mycket mer ansträngande för ögat. Hos barn och unga människor är denna förmåga högre, eftersom ögats lins fortfarande är elastisk. Med åren stelnar linsen och tappar mycket av förmågan till att ackommodera, vilket gör att översyntheten blir mer framträdande.

Att mäta graden av översynthet

Synfel mäts i dioptrier, vilket är en måttenhet för ögats ljusbrytande förmåga. Antalet dioptrier motsvarar den styrka som behövs för att korrigera synfelet. Vid översynthet är den ljusbrytande förmågan för svag, vilket gör att den behöver förstärkas för att ljusstrålarna ska brytas tidigare, på näthinnan istället för bakom. Detta gör att dioptritalen vid översynthet hamnar på plussidan.

Ofta kategoriseras en låg grad av översynthet upp till +2 dioptrier, och måttlig översynthet  upp till +4 dioptrier, medan översynthet på mer än +4 dioptrier klassas som kraftig översynthet.

Korrigering av översynthet

Översynthet kan korrigeras med glasögon eller linser med plusstyrkor (dioptritalet). Om du vill bli av med dina glasögon eller linser kan en synkorrigerande behandling vara ett bra alternativ. Det finns flera metoder för korrigering av översynthet, beroende på hur synfelet ser ut och vilka förutsättningar du och dina ögon har.

Vid en ögonlaser omformas hornhinnan för att förstärka ögats ljusbrytande förmåga. Andra metoder är linsbyte eller linsimplantat, vilket ger ögat en ny lins som kan bryta ljuset rätt.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18