Astigmatism (brytningsfel)

Astigmatism, eller brytningsfel som det ofta kallas, är ett synfel som gör att objekt (det du ser på) kan se suddiga eller förvrängda ut. Det kan vara objekt både på nära och långt håll. Detta beror oftast på att hornhinnan är ojämnt krökt så att brytningen av ljuset i ögat inte sker optimalt och därmed inte träffar näthinnan som det ska. Det är vanligt att en person med astigmatism också är antingen närsynt eller översynt.

Astigmatism är ett brytningsfel som gör att synen blir suddig eller förvrängd på både nära och långt håll. Det kan också vara vissa delar som ser suddiga ut, till exempel några av bokstäverna i en text, eller linjer på en särskild ledd.

Astigmatism beror oftast på att ögats form inte utvecklats optimalt, men det kan också uppkomma efter yttre skada, operation eller sjukdom, som till exempel vid ögonsjukdomen keratokonus.

Varför har man astigmatism?

När du tittar på något kommer det  ljusstrålar från objektet in i ögat. De passerar först hornhinnan, sedan ögats lins för att slutligen nå syncellerna i näthinnan, längst bak i ögat. Ljusstrålarna  ska brytas och samlas, eller med andra ord fokuseras, till en punkt på näthinnan, eftersom det är vid denna brytningspunkt som det uppstår skärpa. Objektet du fäster blicken på ses då klart och tydligt.

Vid normal syn bryts ljusstrålarna till en punkt på näthinnan.
Normal syn.

Vid astigmatism bryts inte ljuset till en punkt på näthinnan, utan ljusstrålarna sprids istället ut och träffar näthinnan över ett större område. Ljus från vissa riktningar kan samlas till en punkt, medan ljus från andra riktningar sprids ut. På så sätt kan bilden bli skarp i vissa riktningar, och oklar i andra. Ögat får då svårare att hitta fokus, och därför uppstår oskärpa.

Vid astigmatism (brytningsfel) sprids ljusstrålarna ut och träffar näthinnan över ett större område.
Astigmatism.

Detta beror ofta på att hornhinnan, som ljuset först passerar, inte har den jämna krökning som den borde ha. Hornhinnan har då en form som resulterar i att dess ljusbrytande förmåga varierar i olika riktningar. Det kan också vara ögats lins som har en form som orsakar brytningsfelet.

Att mäta graden av astigmatism

Graden av astigmatism mäts i dioptrier och anges som en cylindrisk komponent, som beskriver hur stor skillnad det är i styrka i olika riktningar på ögat. För att veta i vilken riktning brytningsfelet ligget anges axel, i graderna 0 till 180. Cylinderkomponenten mäts alltid vid en standardsynundersökning hos optikern.

Korrigering av astigmatism

Astigmatism kan korrigeras med glasögon eller så kallade toriska linser.

Om du tycker att det är jobbigt att bära glasögon eller linser kan en synkorrigerande behandling vara ett alternativ. Då tas synfelet bort, och du kan se skarpt utan glasögon eller kontaktlinser.

Astigmatism går att behandla med ögonlaser, linsimplantat eller linsbyte. Den lämpligaste metoden väljs efter en undersökning av ditt synfel och dina ögon.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18