Barns syn

En central del i barnets synutveckling är att synen stimuleras genom att barnet får använda sina ögon. Liksom vuxna kan även barn drabbas av synfel som översynthet, närsynthet och astigmatism. Skelning är också ett tillstånd som oftast uppstår under barndomen. Hos barn är det extra viktigt att tidigt fånga upp problem med synen, eftersom ögat och synen håller på att utvecklas.

Barns synutveckling

Under fosterutvecklingen är synen det sista sinnet som utvecklas. Ett nyfött barn ser väldigt suddigt och blicken är ostadig. Synen utvecklas dock väldigt snabbt och redan efter några dagar kan barnet oftast fokusera något på sina föräldrars ansikten. Efter några veckor kan barnet skapa ögonkontakt, samt med blicken följa ett rörligt föremål på nära avstånd.

När barnet är 2-3 månader gammalt kan blicken följa ett rörligt föremål på lite längre avstånd, 2-3 meter bort. Vid 6-10 månaders ålder undersöker barnet nyfiket föremål på nära håll.

I 4-årsåldern har barnet vanligtvis en synskärpa som är nästan lika god som hos en vuxen, men synen fortsätter att utvecklas fram tills barnet är i 10-årsåldern.

Synfel hos barn

De flesta barn föds översynta, men har ändå en god förmåga att ackommodera (ställa in synskärpan). Detta gör att översyntheten oftast inte ger några besvär och i skolåldern brukar översyntheten minska. Ibland kan dock barnet behöva glasögon för att inte synfelet ska påverka synutvecklingen. I vissa fall kan även översyntheten göra att barnet börjar skela, vilket i sådana fall kan kräva behandling. Det är viktigt för föräldrar att vara uppmärksamma på om barnet enbart använder det ena ögat eller visar andra tecken på synproblem.

Närsynthet och astigmatism är ofta ärftliga synfel som ibland framträder i tidig ålder. Om du som förälder själv är närsynt eller har astigmatism är det viktigt att vara extra uppmärksam på om ditt barn visar tecken på dessa synfel. Några exempel på tecken kan vara att ditt barn ofta har huvudvärk, kisar med ögonen eller sätter sig nära teven. Astigmatism kan även ge svårigheter att se skarpt på nära håll.

I takt med det ökade användandet av skärmenheter drabbas också fler och fler barn och unga av trötta och ansträngda ögon. Termen för dessa ögonproblem är astenopiska besvär och vanliga symptom innefattar ögontrötthet, huvudvärk, ljuskänslighet samt att ögonen svider och känns torra. Det är viktigt att söka hjälp hos en specialist vid misstanke om astenopiska besvär hos ditt barn. Detta eftersom det ibland kan behövas behandling och hjälpmedel för att få bukt med besvären.

Synundersökning för barn

I Sverige undersöks synen hos barn tidigt och kontinuerligt under uppväxten, vilket gör att eventuella syn- eller ögonproblem ofta kan upptäckas och behandlas i tid.

Redan när barnet är nyfött görs en första undersökning för att kontrollera att allt ser ut som det ska. När barnet är sex månader gammalt görs en undersökning för att kontrollera om det kan följa ett föremål med blicken, inte kisar och att ögonen reagerar på ljus.

Ögonmottagning för barn

I Stockholm har vi på Memira ögonmottagning för barn, både på Norrlandsgatan i city och på Göran Elgfelts gata i Täby. Här kan ditt barn träffa optiker, ögonläkare och ortoptist (skelningsspecialist) – under ett och samma tak.

Eller ring oss på telefon 08-517 588 18

Fråga oss