Ansträngda och trötta ögon (astenopiska besvär)

Astenopiska besvär kallas de symptom som kan uppstå när ögonen blivit överansträngda, ofta i samband med närarbete. Ögonen kan kännas trötta, svidande, torra och huvudvärk kan uppstå (oftast lokaliserat i pannan). Du kan också få dålig synskärpa och dubbelseende. Ibland kan dessa symptom bero på bakomliggande problem som kräver behandling, varpå det är viktigt att kontakta en ögonmottagning för att bli undersökt.

Att ögonen känns trötta och ansträngda efter långvarig fokusering är idag ett vanligt förekommande problem hos både barn och vuxna. Antalet personer med dessa problem ökar också i takt med det ökade användandet av digitala enheter som smartphones och surfplattor.

Symptomen kan vara kortvariga och minska eller försvinna när ögonen får vila, men ibland kan det behövas hjälpmedel och behandling för att få bukt med besvären.

Mottagning vid trötta ögon (astenopiska besvär)

På våra mottagningar i Stockholm City (Norrlandsgatan 18) och i Täby (Göran Elgfelts gata 3) är vi specialister på diagnos och behandling av trötta ögon, astenopiska besvär.
Mottagning vid trötta ögon

Orsaker till ansträngda och trötta ögon

Aktiviteter som innebär att du behöver fokusera blicken, i synnerhet på nära avstånd, under en längre tid är ansträngande för ögonen. Det innefattar bland annat läsning, arbete framför datorskärm och mobilanvändande. Det beror bland annat på att musklerna i ögat måste arbeta hårdare för att bibehålla fokus på objekt nära, jämfört med objekt på längre avstånd.

Att se och läsa på skärm är särskilt ansträngande, bland annat eftersom det uppstår reflektioner och ljusskillnader som gör det ännu mindre skonsamt för ögonen. Att läsa eller fokusera på något nära med dålig belysning i rummet är också en anledning till att ögonen blir ansträngda eftersom pupillen i dov belysning måste vidgas så pass mycket, vilket gör att musklerna som styr pupillens storlek måste arbeta hårt.

Det kan också finnas andra bakomliggande orsaker till problemen som kan behöva behandlas, t.ex. muskulära synproblem eller okorrigerade synfel.

Symptom på ansträngda och trötta ögon

När ögonen blir ansträngda kan det ge symptom som ökad ljuskänslighet, att ögonen känns irriterade eller svider, att du ser suddigt eller dubbelt och har svårt att fokusera blicken. Ögonen kan också bli torra. Värk runt ögonen och i pannan tillhör också de vanliga symptomen på ansträngda ögon. I vissa fall kan också värk i nacke och axlar uppstå.

Behandling av trötta ögon

Om du upplever besvär som de beskrivna ovan är det viktigt att du bokar en tid för att få dina ögon undersökta. Detta för att få rätt hjälpmedel och för att upptäcka eventuella bakomliggande orsaker till problemen, som t.ex. okorrigerade synfel eller samsynsproblem som kräver särskild behandling.

För kortvariga besvär finns det en del saker som du kan tänka på och göra själv. Att ta regelbundna pauser i arbetet framför skärm är ett exempel. Två 5-minuters pauser i timmen har visat sig vara effektivt för att minska besvären. Även mikropauser, då du under några sekunder tittar bort på något från längre avstånd, kan hjälpa till att minska besvären med ansträngda ögon. En bra minnesregel är 20-20-20-regeln som innebär att du var tjugonde minut fäster blicken på något minst 20 meter bort i minst 20 sekunder.

Att använda god belysning vid närarbete är också viktigt för att minska ansträngningen för ögonen, samt att i den mån det går försöka öka avståndet mellan öga och skärm.

Fråga oss