Skelning (strabism)

Skelning är ett tillstånd då ögonen riktas åt olika håll, vilket kan resultera i symptom som dubbelseende, trötta ögon, huvudvärk och problem med avståndsbedömningen. Skelning uppstår eftersom musklerna som styr ögonens rörelser inte samarbetar som de ska. Orsakerna bakom skelning kan vara olika, men oftast uppstår skelningen i barndomen. Skelning behandlas oftast med specialslipade glasögon, men i vissa fall kan en skelningsoperation behövas.

Det finns primärt två olika typer av skelning; manifest och dold skelning. Vid dold skelning (även kallad heterofori) är skelningen latent, dvs den finns där men märks oftast inte av. Dold skelning kan bli mer framträdande när ögonmusklerna behöver slappna av, som när du exempelvis är trött eller sjuk. Manifest skelning (även kallad heterotropi) är istället konstant närvarande.

Orsaker till skelning

Ögonen har yttre muskler som ska samarbeta för att rikta båda ögonen åt samma håll. Vid skelning fungerar inte samarbetet som det ska, vilket resulterar i att det ena ögat riktas åt ett annat håll i förhållande till det andra.

De flesta skelningar är medfödda eller uppstår under barndomen. Orsaken är ofta okänd, men skelningen kan vara ärftlig varpå det är viktigt att även undersöka syskon till barn med skelning. I vissa fall skelar barn på grund av ett brytningsfel, och i sällsynta fall kan ögonsjukdom vara den bakomliggande orsaken till skelningen.

Om skelningen uppstår i vuxen ålder kan orsakerna vara flera. Oftast är det en dold skelning som uppkommit i barndomen men blivit mer framträdande på grund av exempelvis långvarigt arbete framför en datorskärm. Skelningen kan också uppstå på grund av att en eller flera av ögonmusklerna drabbats av akut förlamning. Infektioner och muskelsjukdomar kan också, i sällsynta fall, orsaka skelning hos vuxna.

Symptom på skelning

Symptom på skelning kan vara att du känner dig trött i ögonen, får så kallat dubbelseende och har svårare att bedöma avstånd. Du kan också få huvudvärk (oftast i pannområdet) eller värk i och kring ögonen.

Barn som skelar kan få sämre syn om skelningen inte uppmärksammas i tid. Det beror på att när ett barn ser dubbelt på grund av skelning (eller av andra orsaker) kan hjärnan välja bort synintrycken från det skelande ögat, vilket resulterar i att synen på det ögat inte utvecklas som den ska.

Behandling av skelning

Det finns olika behandlingar för skelning, beroende på vad som orsakar skelningen samt hur omfattande skelningen är.

Barn behandlas först och främst med glasögon eller med andra åtgärder som stimulerar synutvecklingen. Om barnet bara skelar med ett öga kan behandlingen gå ut på att, under vissa timmar per dag, sätta en lapp för det andra ögat så att barnet måste använda det skelande ögat för att se. Lappbehandling rättar inte till skelningen, men det är en effektiv behandling för att stimulera synutvecklingen på det skelande ögat. Senare kan en skelningsoperation bli aktuell.

För vuxna som har en liten skelning kan det räcka med så kallade prismaglasögon för att få kontroll på skelningen. Dessa är specialslipade och fungerar på så sätt att det objekt som personen tittar på förflyttas i antingen sidled eller höjdled. Detta hjälper personen att rikta båda ögonen mot samma objekt. I vissa fall kan en skelningsoperation vara nödvändig. Då riktas ögonen rätt genom att man förstärker en del av ögonmusklerna och försvagar andra.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18