Linsbyte (RLE) för att slippa läsglasögon

Efter 45-årsåldern behöver många använda läsglasögon då man drabbas av ålderssynthet, eller presbyopi som det heter på fackspråk. Ett linsbyte gör att man slipper läsglasögon och åtgärdar samtidigt alla andra synfel. Dessutom slipper den som gjort ett linsbyte risken för grå starr längre fram.

Metoder vid linsbyte:

 Monofokal

Lins med en styrka, ger dig god syn på antingen nära eller långt håll.

 Multifokal

Lins med flera styrkor, ger dig god syn på både nära och långt håll.

 Gråstarrsoperation

Vid behandling av grå starr (katarakt).

Vilken metod passar dig?

Första steget mot en bättre syn är en undersökning. Där får du reda på vilken typ av linsbyte som passar dig.