Hur bra kommer jag att se efter RLE (linsbyte)?

En linsbytesoperation (RLE) är ett relativt okomplicerat ingrepp som går snabbt. Det tar bara cirka 15 minuter per öga med tid för kontoll och byte av utrustning mellan de två ögonen. Men eftersom ögat är organiskt material går det inte att helt förutse exakt hur synen blir efter operationen och man måste vara beredd att det kan ta en tid innan synskärpan blir den önskade.

Ögonlaser

De allra flesta ser utmärkt och kan gå till jobbet, köra bil och allt annat som man vanligtvis gör redan dagen efter, när de pupillvidgande ögondropparna mist sin verkan.

De allra flesta upplever halos (ljusringar) runt ljuskällor i mörker under en tid efter operationen. Även upplevelse av sämre kontrast i mörker och torrare ögon är vanligt, men för de allra flesta försvinner dessa biverkningar inom en månad.

För drygt 10% uppnås inte önskad synskärpa efter läkningsperioden. I de fallen kommer vi efter ungefär sex månader att komplettera med en laserbehandling som hos Memira ingår i priset för linsbytet.

Att göra en kompletterande behandling innebär inte att den ursprungliga operationen var misslyckad. Att eventuellt behöva göra en kompletterande behandling en naturlig del i behandlingsplanen. Det är därför viktigt att säkerställa att detta ingår i priset när man väljer leverantör. Om man gör linsbytesoperationen utomlands får man räkna med att resa tillbaka ett antal gånger för kontoller och kompletterande behandling. Det finns inte någon klinik i Sverige som tar emot linsbytespatienter som operererats på annan klinik.

Över 98% av alla som gjort ett linsbyte är fullt nöjda ett år efter linsbytet och upplever att de ser så bra som de förväntat.

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar