Vad finns det för risker med ögonoperationer?

De vanligaste biverkningarna efter en synkorrigerande operation är torra ögon, påverkat mörkerseende och ljuskänslighet. Dessa är vanligtvis övergående och lindras med bland annat ögondroppar. Alla kirurgiska ingrepp innebär en viss risk, det är dock sällan vi upplever allvarliga biverkningar eller komplikationer. Den allvarligaste komplikationen efter en synkorrigerande operation är risken för infektion. De flesta komplikationer är möjliga att efterbehandla om de upptäcks i tid. För att minimera risken för infektioner är det därför mycket viktigt att du noga följer de råd du får före den synkorrigerande operationen.

Här kan du läsa mer om risker och biverkningar vid ögonlaser och här hittar du risker och biverkningar vid linsbyte.

Var den här sidan till hjälp?

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18