Risker för biverkningar eller komplikationer vid linsbyte (RLE) multifokal

Alla kirurgiska ingrepp innebär en viss risk, det är dock sällan vi upplever allvarliga biverkningar eller komplikationer. De flesta komplikationer är dessutom möjliga att efterbehandla om de upptäcks i tid och därför uppmanar vi dig att kontakta oss om det är något du är orolig över efter operationen.

För att minimera risken för infektioner är det mycket viktigt att du noga följer de råd du får före operationen.

Vanliga (≥ 1/100)

 • Kompletterande laseroperation (laser touch up)
 • Övergående dimsyn
 • Påverkat mörkerseende
 • Övergående bländning och glorior runt ljuskällor
 • Glaskroppsgrumlingar
 • Efterstarr (grumling i linskapseln, bakom den konstgjorda linsen)
 • Måttliga smärtor och ögonirritation, ett par veckor

Mindre vanliga (<1/100)

 • Nedsatt synskärpa med bästa korrektion
 • Bestående dimsyn
 • Bestående nedsatt synkvalitet (skuggseende/dubbelkonturer, halos, bländning)
 • Långvarigt torra ögon
 • Långvarig svullnad på gula fläcken
 • Näthinneavlossning

Sällsynta (< 1/1000)

 • Bestående synnedsättning pga. svullnad på gula fläcken
 • Infektion

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18