Risker för biverkningar eller komplikationer vid FS-LASIK

Alla kirurgiska ingrepp innebär en viss risk, det är dock sällan vi upplever allvarliga biverkningar eller komplikationer. De flesta komplikationer är dessutom möjliga att efterbehandla om de upptäcks i tid och därför uppmanar vi dig att kontakta oss om det är något du är orolig över efter operationen.

För att minimera risken för infektioner är det mycket viktigt att du noga följer de råd du får före operationen.

Vanliga (≥ 1/100)

 • Kompletterande operation (laser touch up)
 • Skuggeffekter eller ljusringar/halos, i de flesta fall övergående och sällan störande
 • Övergående ljuskänslighet, dagar/veckor
 • Övergående torra ögon, veckor/månader

Mindre vanliga (<1/100)

 • Nedsatt synskärpa med bästa korrektion
 • Bestående skuggeffekter eller ljusringar/halos
 • Veck i hornhinnefliken som vanligtvis inte är synnedsättande
 • Glasögonbehov vid synkrävande uppgifter
 • Epitelinväxt som innebär att epitel (ytceller) växer in under fliken

Sällsynta (< 1/1000)

 • Bestående synnedsättning pga. komplikationer med fliken
 • Synnedsättning pga. epitelinväxt
 • Infektion i hornhinnan kan ge nedsatt syn
 • Bestående torra ögon
 • Ectasi (spontan omformning av hornhinnan) som kan leda till nedsatt syn

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18