Efterstarr

Efter ett linsbyte kan synen bli suddig på grund av efterstarr bakom den nya linsen. Det som sker är en tillväxt av celler i linskapseln, vilket gör att den blir grumlig och synen försämras. Efterstarr kan behandlas med en snabb och smärtfri laserbehandling.

Efterstarr gör linskapseln grumlig och synen suddig.

Ett linsbyte kan göras för att bli av med katarakt, vilket då kallas för en gråstarrsoperation. Ett linsbyte kan också göras för att korrigera andra synfel som ålderssynthet, närsynthet, översynthet och astigmatism. Operationen innebär att ögats naturliga lins tas  ut och ersätts med en ny konstgjord lins, som placeras i den naturliga linsens kapsel.

I vissa fall kan kapseln, som den nya linsen sitter  i, bli grumlig. Då har du drabbats av efterstarr. Detta är inte detsamma som gråstarr, och betyder inte att något gått fel vid din linsbytesoperation. Kom ihåg att det är helt smärtfritt att ta bort efterstarr.

Orsaker till efterstarr

Ögats naturliga lins sitter i en kapsel. Vid ett linsbyte görs ett hål framtill i den tunna hinna som kapseln består av, för att kunna ta ut den naturliga linsen. Största delen av kapseln finns dock kvar och den nya linsen placeras i kapseln. I kapseln finns det celler som vid efterstarr har börjat föröka sig. En tillväxt av epitelceller gör att kapseln blir grumlig och ljusstrålarna har svårare att tränga igenom.

Symptom på efterstarr

Efterstarr visar sig på samma sätt som grå starr, det vill säga en gradvis försämring av synen. Du ser suddigare med svagare konturer, kan bli ljuskänslig, samt få en sämre avståndsbedömning.

Symptomen kan ibland visa sig snabbt efter operationen, men i många fall tar det år innan de uppstår.

Behandling av efterstarr

Efterstarr kan enkelt behandlas med en så kallad YAG-laser som gör en öppning i kapselns baksida och tar därmed bort de celler som gjort synen suddig. Behandlingen tar några minuter och är smärtfri. Efter behandlingen blir synen återställd till samma kvalitet som den var efter det tidigare linsbytet.

Ladda ner informations PDF om efterstarr

Fråga oss