Vi firar 2020 med att erbjuda dig en undersökning 20 kr (ord. 450 kr). Boka undersökning nu!
Kundcenter
Memira

Kundnöjdhet
- en självklarhet för oss!

  • Memira är störst i Norden på ögonlaser och linsbyte
  • Mäter kundnöjdhet kontinuerligt
  • Hög kundnöjdhet
Våra kunder

Läs om våra
NÖJDA
kunder!

Erfarenhet av kundnöjdhetsundersökningar

Memira har arbetat med automatiserade kundnöjdhetsundersökningar i många år och vi har över 60.000 kunder som har valt att ge oss sin feedback, vilket vi är väldigt tacksamma för, men vi vill ha mer!

En kontinuerlig undersökning ger oss möjlighet att ständigt utvecklas som företag och ha en förståelse för vad våra kunder förväntar sig av oss. Idag arbetar Memira tillsammans med MarketDirection  som leverantör av vår kundnöjdhetsundersökning. Memiras nyckeltal för kundnöjdhet är NPS (Net Promoter Score).

En enda fråga

Det är en metod som används för att mäta kundnöjdhet. Undersökningen bygger på en enda fråga, som lyder: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företaget till en vän eller bekant?” Kunden får ange sitt svar på en skala mellan 0 till 10, där 0 betyder Inte alls sannolikt och 10 betyder Högst sannolikt.

Kvalitetsmål

Memira ska vara kvalitetsledande när det gäller såväl bemötande, kliniska resultat och kundnöjdhet. Kvalitetsledande innebär att tillfredsställa kundernas krav, behov och förväntningar på bästa sätt, genom att på ett tryggt och engagerat sätt leverera kliniska resultat, service och kundnöjdhet på högsta nivå. Detta är vårt kvalitetsmål och för att säkerställa att vi lever upp till det får alla kunder möjlighet att i en kundnöjdhetsundersökning kommentera sin upplevelse hos oss. Kunder som väljer att göra en synkorrigering hos Memira får möjlighet att ge oss feedback både 3- och 12-månader efter sin operation, de som inte opererar sig hos oss får samma möjlighet 1-månad efter sin undersökning.

Räkna ut NPS – ett räkneexempel

De kunder som väljer en siffra mellan 0 till 6 räknas som företagets kritiker, och drar ned poängen i systemet. Kunder som väljer 7 eller 8 räknas som passiva, och påverkar inte poängen åt något håll. De kunder som väljer 9 eller 10 räknas som ambassadörer, och är de som höjer poängen i systemet. NPS-värdet beräknas genom att ta andelen ambassadörer minus andelen kritiker. Ex) 63% ambassadörer – 12% kritiker, ger en NPS på 51. I detta exempel har företaget 25% som svarat 7-8 och alltså är passiva. NPS är på grund av denna metodik inte ett tal att jämföra med andra kundnöjdhetsindex.

Memiras resultat

Memiras NPS för 2017 är helt fantstiska 67, vilket innebär att utav närmare 3000 kunder så svarar 61% 10 på en skala från 0-10 på frågan Skulle du rekommendera Memira till en vän eller kollega?”. En reflektion som är värd att göra är att fundera över hur ofta man själv sätter högsta betyg i en kundnöjdhetsundersökning!!