Kundnöjdhet en självklarhet för oss!

  • Memira är störst i Norden på ögonlaser och linsbyte
  • Mäter kundnöjdhet kontinuerligt
  • Hög kundnöjdhet

Hur mäter vi kundnöjdhet?

NPS är en förkortning av Net Promoter Score som är ett internationellt mått på kundnöjdhet – vilket är väldigt viktigt för oss. Memira är Skandinaviens ledande aktör inom refraktiv kirurgi och genomför fler än 20 000 behandlingar årligen, fördelade på cirka 8000 ögonlaser och över 11 000 linsbyten.

Vi skickar löpande ut kundnöjdhetenkäter till våra kunder:

  • Till dig som opererats av oss: 3 månader efter genomförd operation
  • Till dig som opererats av oss: 12 månader efter genomförd operation
  • Till dig som enbart genomfört ögonundersökning: 1 månad efter genomförd undersökning

Svaren hjälper oss att utveckla vår verksamhet och säkerställer att alla våra kunder, oavsett vilken Memira-klinik de än besöker, får samma höga service och vård.

Vad är Net promoter Score (NPS)?

Net promoter Score är ett värde på hur sannolikt det är att  kunderna rekommenderar företaget. Resultat  tas fram genom att låta kunder svara på hur sannolikt det är att man rekommenderar företaget till vän eller kollega. Kunder svarar på en 0-10 skala där 0 är inte alls sannolikt och 10 mycket sannolikt. Själva NPS betyget beräknas genom att ta andelen ”Promoters” (de som svarat 9 till 10) minus andelen ”Detractors” (de som svarat 0-6).  Viktigt att komma ihåg är att ett NPS värde ska inte förväxlas med procentandelen nöjda kunder eftersom NPS kan ha ett värde från -100 till 100. Det högsta  NPS värdet ett företag kan ha är 100.  Det lägsta NPS värde ett företag kan ha är  -100. Om man har ett NPS värde som är 0, betyder det att andelen ambassadörer och kritiker är lika stora.

Resultat för Memira

Årligen svarar Memiras kunder på våra kundnöjdhetsundersökningar. Vi fångar naturligtvis upp och sammanställer svaren och nedan kan du läsa vad vi kommit fram till. Memiras genomsnittliga NPS, oavsett operationsmetod, är 60.2.

Kundnöjdhet efter ögonlaser

Nedan syns resultatet av drygt 4800 personer  som undersöktes 3 månader efter sin FS-lasik, vilket är den vanligaste ögonlasermetoden vi använder oss av. Resultatet avser binokulärseende ( seende med båda ögonen).

Vad innebär egentligen synskärpa? Det är synskärpan som berättar hur mycket du egentligen ser och kan mätas med en syntavla där bokstäver läses av från tavlan på ett visst avstånd. Varje rad med bokstäver anges med ett decimaltal mellan 0,0 och 2,0. En synskärpa på 1 är ”normal” och 0,5 är gränsen som du måste se ”ner till” för att kunna köra bil utan synhjälpmedel som glasögon och linser. Viktigt att nämna är att talet för synskärpan inte är det samma som det tal som anger styrkan på dina glasögon eller kontaktlinser, vilket är en vanlig missuppfattning.

Läs mer här, om vad du kan förvänta dig efter en ögonlaser!

Kundnöjdhet efter linsbytesoperation

Syftet med en linsbytesoperation är att reducera behovet av glasögon och kontaktlinser. Trots det uppger 89% av våra linsbytes-kunder att de är helt glasögonfria eller enbart använder glasögon vid synkrävande uppgifter.

Nedan är resultatet från 8500 svar från personer som har gjort en efter linsbytesoperation med trifokala linser. Synskärpan  avser ett binokulärseende (seende med båda ögon).

Läs mer här, om vad du kan förvänta dig efter ett linsbyte!

Övrigt

Vi kan korrigera alla synfel; närsynthet, översynthet, astigmatism (brytningsfel) och ålderssynthet, men däremot inte alla ögon. Orsaken till varför vi säger nej har oftast att göra med sjukdomstillstånd eller ögats anatomi som exempelvis tunna hornhinnor eller ögonsjukdomar.

I vår kundnöjdhetsundersökning anger nästan 50% av våra kunder att de valde Memira på grund av rekommendation från en vän eller bekant. Vilket vi tycker visar på att många nöjda kunder!

Restsynfel efter en operation innebär att man eventuellt behöver en kompletterande ögonlaser för att korrigera synskärpan, och det behövs efter ungefär 5 % av alla operationer vi utför oavsett behandlingsmetod.

Att göra en kompletterande behandling innebär inte att den ursprungliga operationen var misslyckad utan att eventuellt behöva göra en kompletterande behandling är en naturlig del i behandlingsplanen. Vanligtvis utför vi en kompletterande ögonlaser om restsynfelet är större än ± 0,5D efter en operation. Kompletterande behandlingar ingår i våra priset och är en del av  – Memiras 5 åriga trygghetsgaranti.

Frågor?

Har du några frågor får du gärna höra av dig till vårt kundcenter på telefonnummer 08-517 588 18.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18