Vilket resultat kan du förvänta dig efter en linsbytesoperation (RLE)?

Många tror att ålderssynthet endast kan korrigeras med hjälp av läsglasögon eller progressiva glasögon. Linsbyte, vilket är den metod vi använder för att korrigera synfelet, är den vanligaste typen av synkorrigerande operation. Men hur bra blir resultatet efter en linsbytesoperation?

Kliniska studier påvisar goda resultat av linsbytesoperationer, men studierna publiceras i facktidningar vilket kan göra det svårt att förstå om du inte är insatt i terminologin. Här kan du läsa mer om vilka parametrar som beaktas och vad man kan förvänta sig av ett linsbyte. Två parametrar som bestämmer hur bra resultatet kan bli är synskärpa och synfel.

Synskärpa

Du kan mäta din synskärpa med en syntavla. Synskärpan mäts genom att läsa bokstäverna på tavlan på ett visst avstånd. Varje rad med bokstäver anges med ett decimaltal mellan 0,0 till 2,0. En synskärpa på 1 är “normal” och 0,5 är gränsen som du måste se “ner till” för att kunna köra bil utan synhjälpmedel som glasögon och linser. Om du ser sämre än 0,5, kommer det vara svårt att se även de större bokstäverna på tavlan medan du kan se små bokstäver bra om du ser över 1,0. Viktigt att nämna är att talet för synskärpan inte är det samma som det tal som anger styrkan på dina glasögon eller kontaktlinser, vilket är en vanlig missuppfattning.

Synfel

Storleken på ditt synfel anges i dioptrier. Närsynthet, översynthet och astigmatism är alla brytningsfel som anges i dioptrier. -3.0D (dioptrier) anger att du har en närsynthet som måste korrigeras med ett glas med styrkan -3.0 dioptrier, på motsvarande sätt anger +3.0D att du har en översynthet som måste korrigeras med ett glas med styrkan +3.0D.

Vad kan du förvänta dig hos Memira?

För att mäta resultatet av linsbytesopertioner beräknas hur många personer som efter den första operationen har ett restfel på +/- 0,5 D. Inom detta spektrum anses man ha en bra synskärpa utan att behöva korrigera med glasögon eller linser.

Memiras resultat av linsbytesoperationer jämförs med internationell standard och övervakas fortlöpande av vår kvalitetsavdelning med hjälp av resultat från återbesök i kombination med kundnöjdhetsundersökningar.

Linsbytesoperation – synskärpa

Av 8.500 kunder som Memira har behandlat med trifokala linser under 2018 och 2019 ser resultatet vid monokulär syn (syn med öga)* ut som följer:

  • 86,6% hade en synskärpa på 1,0 eller bättre, utan glasögon
  • 99,7% hade en synskärpa på 0,5 eller bättre, utan glasögon
  • 3% kunde se fler rader på syntavlan efter operation än vad de kunde före operationen med synhjälpmedel. Efter en operation hos Memira är målet att se lika bra som du gjorde med de bästa glasögonen, men 3% ser alltså ännu bättre än vad de gjorde med de bästa glasögonen.

På grund av linsens optik som korrigerar synen både på långt och nära håll, upplever 80% efter första operationen att man ser nya halos runt ljuskällor i mörkret.

Linsbytesoperation – restsynfel

Av de 14.600 ögon som Memira har behandlat med trifokala linser under 2018 och 2019 ser resultatet ut som följer:

  • 88% hamnade inom en halv dioptri (± 0,5D)
  • 99% hamnade inom en dioptri (± 1,0D)

De som har ett restsynfel som är större än ± 0,5D efter en linsbytesoperation får vanligtvis en kompletterande behandling i form av en ögonlaserbehandling. Den ingår i priset när du väljer att  att göra din synkorrigering hos Memira.

Målet med en linsbytesoperation är att minska behovet av glasögon och kontaktlinser. Trots det anger 89 procent av de som har gjort ett linsbyte hos Memira att de är helt fria från glasögon.

Oavsett om du väljer att göra din linsbytesoperation  med oss eller en annan aktör, är det en bra idé att kolla klinikens resultatstatistik. På det här sättet kan du säkerställa vad du kan förvänta dig  av linsbytesoperationen.

*Källa: Memira data on file, binokulær UDVA 3 months post op Trifokal RLE implantation.

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar