Vilket resultat kan du förvänta dig efter ögonlaser?

Tack vare ögonlaser är flera miljoner människor världen över mindre beroende av glasögon och kontaktlinser, men hur ska man kunna veta hur bra resultatet blir? Idag finns det ingen central databas där resultaten efter ögonlaser sammanställs utan den information och dokumentation som finns är det som publiceras i olika kliniska studier. På webben kan du hitta statistik men det är inte alltid enkelt att tolka siffrorna. I det här blogginlägget reder vi ut två viktiga bregrepp och hur du ska tyda resultaten.

Vad är skillnaden på synskärpa och synfel?

Information som är gemensam i många kliniska studier inom refraktiv kirurgi (synfelskorrigerande kirurgi) är bland annat synskärpa och synfel.

Synskärpa

Synskärpa anges oftast i en skala som går från 0 till ca 1.5. ”Normal synskärpa” anges oftast till 1.0, har du sämre synskärpa en 0.5 på ditt bästa öga får du inte lov att köra bil. I studier anges vanligtvis hur många som uppnår full synskärpa. Viktigt att nämna är att talet för synskärpa inte är det samma som det tal som anger styrkan på dina glasögon eller kontaktlinser, vilket är en vanlig missuppfattning.

Enligt en ny internationell sammanställning av studier gjorda på 67893 opererade ögon hamnade 90,8% av de opererade på en synskärpa på 1.0 eller bättre och 99.5% på en synskärpa på 0.5 eller bättre.*

Storlek på synfel – restsynfel

Storleken på ditt synfel anges i dioptrier. Närsynthet, Översynthet och astigmatism är alla brytningsfel som anges i dioptrier. -3.0D (dioptrier) anger att du har en närsynthet som måste korrigeras med ett glas med styrkan -3.0 dioptrier, på motsvarande sätt anger +3.0D att du har en översynthet som måste korrigeras med ett glas med styrkan +3.0D. I studier anges ofta hur många som hamnar inom en halv dioptrier eller inom en dioptris synfel efter operationen.

I samma studie som ovan hamnade 90,9% av de opererade ögonen inom ±0.50D och 98,6% inom ±1.00D.**

Vad kan du då förvänta dig hos Memira?

Memiras resultat av ögonlaser övervakas fortlöpande av vår kvalitetsavdelning med hjälp av resultat från undersökningar i kombination med kundnöjdhetsundersökningar. Nedan resultat är 3-månader efter operationen och utan någon kompletterande behandling.

 FS LASIK – Synskärpa

Av drygt 10.000 ögon som undersöktes 3-månader efter operation var resultatet vid monokulär syn(syn med öga)*** följande:

  • 91,9% på en synskärpa på 1.0 eller bättre
  • 99,7% på en synskärpa på 0.5 eller bättre

Vilket är motsvarande siffror som presenteras internationellt och visar på att FS LASIK är en standardiserad och säker operation.

FS LASIK – Restsynfel

En sammanställning**** av c:a 10.000 ögon opererade med FS-LASIK hos Memira under 2018 och 2019 visar att:

  • 94,7% hamnat inom en halv dioptri (±0.50D)
  • 99,3% hamnat inom en dioptri (±1.00D)

Alltså en bra bit bättre än resultaten i den internationella sammanställningen. Värt att nämna att besvärande restsynfel åtgärdas genom en efterföljande laserbehandling. På Memira ingår denna efterföljande behandling i priset genom vår Trygghetsgaranti.

Oavsett om du väljer oss eller någon annan klinik för din ögonlaser kan det vara ett gott råd att efterfråga statistik över resultat. Det säkerställer att du väljer en klinik som levererar de förväntade höga resultat som refraktiv kirurgi levererar idag.

*Källa: Helga P Sandoval et.al. Modern laser in situ keratomileusis outcomes; J Cataract Refract Surg 2016; 42:1224–1234 Q 2016 ASCRS and ESCRS **Källa: Helga P Sandoval et.al. Modern laser in situ keratomileusis outcomes; J Cataract Refract Surg 2016; 42:1224–1234 Q 2016 ASCRS and ESCRS ***Källa: Memira data on file, UDVA 3 months post op FS-LASIK op 2018 – 2019 ****Källa: Memira data on file, Refraction 3 months post op FS-LASIK.

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar