Nedspolade kontaktlinser en förbisedd miljöfara?

Fördelarna med en synkorrigerande operation är flera. Förutom förbättrad livskvalitet bidrar du till att minska mängden plast som sprids i naturen, inte minst den som letar sig in i näringskedjan. Fiskarna kan nämligen uppfatta linserna som mat.

Vart ska kontaktlinser slängas?

Kontaktlinser bör inte slängas i toaletten efter användning – men detta är något som sker i hög utsträckning. Memira Norge utförde 2019 en undersökning på norska linsanvändare som visade att hela 11,64% (av totalt 655 respondenter) gör sig av med sina linser genom att kasta dem i toaletten eller i vasken. Enligt Optikerförbundet slängde den norska befolkningen vid tidpunkten för undersökningen 260 000 linser varje dag, och om 11,64% av dessa slängs i toaletten innebär det att 11 046 360 linser om året hamnar fel.

En studie av Arizona State University fann att siffran är ännu högre bland den amerikanska befolkningen; mellan 15 och 20% av amerikanska kontaktlinsanvändare spolade ner sina linser 2018. Med mängden linsanvändare i USA vid tidpunkten innebär det 1,8 till 3,36 miljarder nerspolade linser i USA varje år.

Kontaktlinserna kan misstas för mat av djur

Arizona State University’s studie visar att reningsverken inte lyckas bryta ner linserna på den tid som vattnet förvaras där – de finns kvar i form av mikroplaster. Detta plastfyllda vatten används bland annat till gödsling av mark, och mikroplasterna i det hamnar så småningom ofta i floder och hav via regnvatten. Både delvis nedbrutna och nedbrutna linser kan sedan misstas för mat av vatten- eller landlevande djur, och på det sättet hitta sin väg in i näringskedjan.

Ytterligare källa till oro är att kontaktlinser är uppbyggda för att absorbera vätska. Det innebär att toxiner i miljön, som bekämpningsmedel och herbicider, absorberas tillsammans med vattnet linserna (nedbrutna eller i sin ursprungliga form) kommer i kontakt med. Kontaktlinser kan alltså i högre utsträckning än mycket övrigt plastskräp bidra till att hyperkoncentrera kemikalier och flytta dem upp i näringskedjan, enligt Sherri Mason, kemiprofessor på State University of New York. Totalt sett kan användningen av linser motsvara uppemot 132 miljoner kg plastavfall årligen. Detta enligt en rapport publicerad 2022 av Abigail Wilhelmi på University of North Dakota.

Vad är korrekta stället att slänga dina kontaktlinser?

Omfattande statistik över linsers miljöpåverkan saknas. Dess speciella uppbyggnad – en kombination av poly (metylmetakrylat), silikoner och fluorpolymerer – är inte ämnen som kontinuerligt mäts i miljöstudier. Dessutom gör linsernas genomskinliga yta att de är svåra att upptäcka och göra mätningar på. Arizona State Universitys studie visar dock att linsers påverkan på miljön är någonting vi behöver lära oss mer om.

Så vad är det korrekta sättet att göra sig av med sina linser? Jo, de bör slängas i restavfall. Att de kan slängas i plaståtervinningen var en annan vanlig missuppfattning bland de linsanvändare Memira undersökte 2019, och även om detta är betydligt mindre allvarligt än att konsumenter spolar ner dem i avloppet, är det inte rekommenderat. Detta på grund av att linserna är för små för att kunna återvinnas. Man kan alltså konstatera att felaktigt slängda linser är en risk för vår miljö. Ett problem du kan bli kvitt “på köpet” vid en synkorrigerande operation, som potentiellt tar bort ditt
behov av glasögon och linser.

Uträkningar:

● 260 000 linser kastas varje dag * 11,64% hamnar i toaletten/vasken = 30 264 linser kastas fel varje dag

● 30 264 kastas i toaletten/vasken varje dag * 365 dagar på ett år = 11 046 360 linser kan potentiellt hamna i havet årligen

● 45 miljoner använder linser årligen * 15 till 20% hamnar i toaletten/vasken = 1,8 till 3,36 miljarder linser kan potentiellt hamna i havet årligen

Källor:
● Undersökningen utförd av Memira Alle data Linser i Havet NO_191125. Undersökningen är baserad på en frågeundersökning utförd av Memira Norge i november 2019. Svaren är baserade på ett begränsat urval, totalt 655 respondenter, och ytterligare antaganden är baserade på detta antal.

● NRK, Kontaktlinser ser ut som mat for fiskene
https://www.nrk.no/vestfold/kontaktlinser-ser-ut-som-mat-for-fiskene-1.13742544

● Arizona State University, Don’t throw those contact lenses down the drain
https://news.asu.edu/20180819-discoveries-asu-scientists-1st-nationwide-studyenvironmental-costs-contact-lenses

● Scientific American, Contact Lenses Are a Surprising Source of Pollution
https://www.scientificamerican.com/article/contact-lenses-are-a-surprising-source-of-pollution/

● Abigail Wilhelmi, Environmental Impacts of Contact Lens Waste https://pubs.lib.umn.edu/index.php/aisthesis/article/view/4593/3119

● Kristin Nistad, Clinical Excellence and Development Manager Memira

● Pål Spillum, direktör vid Norska Klimat- och miljödepartementet (kld.dep)

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar