Hur går den synkorrigerande operation till?

Vi börjar alltid med en grundlig undersökning för att säkerställa att din syn kan korrigeras med ögonlaser, linsimplantat eller linsbyte, och i sådana fall vilken metod som passar dig och dina ögon bäst. Själva ögonoperationen skiljer sig lite mellan de olika metoderna som vi använder. Vid flera av operationsmetoderna får du pupillvidgande ögondroppar före den synkorrigerande operationen. Du erbjuds också lugnande medel om du känner oro, innan du välkomnas in i operationssalen. En sjuksköterska finns vid din sida, som ser till att du mår bra och känner dig trygg. Efteråt får du oftast vila en stund i vårt vilorum, innan det är dags att åka hem. Du får instruktioner om hur du ska sköta dina ögon den första tiden efter ögonoperationen, och får tid för återbesök innan du lämnar ögonkliniken.

Var den här sidan till hjälp?