Är risken större för inflammation i hornhinnan av kontaktlinser än ögonlaser?

Det är allmänt känt att det inte är speciellt hygieniskt att peta sig i ögonen, men en kontaktlinsbärare gör det dagligen. Varje morgon och kväll när vi sätter in och tar ut linsen, eller under dagen för att rätta till en lins som skaver.

Ju mer man petar sig i ögonen ökar risken för infektion som kan ge inflammation i ögats hornhinna, s.k. keratit. Vanliga symptom är smärta, tårögdhet, nedsatt syn och känslighet för ljus. Tillståndet påminner mycket om en vanlig ögoninflammation, men kan kräva behandling för att inte drabbas av en bestående synnedsättning.

En amerikansk studie publicerad 2017*, visar att man löper något större risk för inflammation i hornhinnan över tid när man använder kontaktlinser jämfört med laserbehandling med LASIK-metoden. Kontaktlinser har länge varit känt som en riskfaktor att utveckla keratit och det handlar om vilken lins man använder, hur man använder linserna och hygien i samband med hanteringen.

Är risken större att drabbas av keratit efter en synkorrigerande LASIK-behandling än med kontaktlinser?

Den amerikanska studien visar att risk för inflammation med LASIK är en engångsrisk vid operationstillfället medan inflammation till följd av kontaktlinser kommer att öka under åren. För kontaktlinser upptäcktes 15 av 10 000 fall under en 5-årsperiod och för LASIK upptäcktes 5 av 10 000 – det är 3 gånger lägre.

Slutsatsen är att förekomsten av keratit (till följd av LASIK eller linsanvändning) är låg i båda grupperna, men att det sett över tid finns en större risk med användning av kontaktlinser än med LASIK. Så svaret på frågan är ja, det är en liten större risk att få en inflammation i hornhinnan med kontaktlinser än med en LASIK-behandling.

LASIK-metoden innebär att det görs ett tunt lock i hornhinnans yttersta lager med hjälp av en så kallad femtosekundlaser. Locket i hornhinnan viks sedan åt sidan och när synfelet har korrigerats med laser viks locket i hornhinnan tillbaka på plats och fäster snabbt. Man ser direkt efter operationen och de allra flesta kan arbeta som vanligt redan dagen därpå.

Källa: Hamilton Eye Institute and Department of Ophthalmology, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, Tennessee, USA.

Lär dig mer!

Fyll i dina uppgifter så får du information direkt till din epost. Du får också en länk direkt till våra nedladdningsbara broschyrer. Tack för att du visar intresse för oss!

Jag är

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Vanliga frågor och svar

Chatta med oss

Chatta med kundservice.

Utanför våra öppettider
Mån - Fre 08:00 - 17:00
chattar du med vår chatbot.

Skicka e-post till oss

Ring oss

Gällande Ögonlaser/ Linsbyte
Mån - Fre 08:00 - 17:00
08 – 517 588 18

Ögonmottagning/ Ögonsjukvård i Stockholm
Mån – Fre 08:00 – 12:00
08 – 517 588 19

Glasögonbutiken i Täby
Mån – Fre 08:00 – 17:00
08 – 792 49 20

Specialistoptiker i Stockholm
Mån – Fre 09:00 – 18:00
08 – 24 40 44

Kontakt till våra kliniker
Kontaktuppgifter till kliniker

Ta reda på mer

Informationsbroschyr
Ladda ner

Se våra priser
Priser

FAQ
Vanliga frågor

Boka en undersökning
Hitta en tid för undersökning