Keratit – Hornhinneinflammation

Vad är Keratit?

Keratit är en inflammation i ögats hornhinna som oftast uppkommer på grund av en infektion. Vanliga symptom är smärta (mer eller mindre), tårögdhet, nedsatt syn och ljusskygghet i det drabbade ögat. Tillståndet påminner mycket om en vanlig ögoninflammation, men kan kräva behandling för att du inte ska få en bestående synnedsättning.

Keratit är en inflammation i ögats hornhinna som kan göra ögat rött och vara mycket smärtsamt.

Keratit kan uppstå i båda ögonen, men det är vanligast att bara det ena ögat drabbas.

I många fall är inflammationen behandlingsbar och ger ingen permanent synförsämring, men en kraftig inflammation kan orsaka ärrbildning på hornhinnan. Detta kallas för hornhinneärr, och kan orsaka nedsatt syn beroende på dess omfattning och var på hornhinnan ärret sitter.

Orsaker till keratit

Den vanligaste orsaken till keratit är en infektion orsakad av bakterier eller virus. Hornhinneinflammationen kan också bero på svamp, men det är inte lika vanligt.

Keratit kan ibland uppstå i sviterna av en yttre skada på ögat, eftersom hornhinnans yttersta lager då kan vara skadat. Det yttersta lagret ska i normala fall hålla bakterier borta, och om det blir skadat kan bakterier lättare ta sig in och få fäste.

Andra orsaker som kan påverka uppkomsten av keratit är vissa sjukdomar, kontaktlinsbärande, torra ögon eller exponering av solljus.

Symptom på keratit

Vid keratit blir ögat rött och gör ont, och du kan få upplevelsen av ett främmande föremål i ögat. Ögat kan också rinna, och du kan bli känslig för starkt ljus. Synen kan också påverkas, och bli disig eller suddig.

Symptomen påminner till en början mycket om en vanlig ögoninflammation, vilket gör att det kan vara svårt att veta att du drabbats av keratit. Nedsatt syn och smärta är vanliga tecken på keratit.

Såhär behandlas keratit:

Om du misstänker att du drabbats av keratit bör du snabbt kontakta ögonläkare eller vårdcentral, så att lämplig behandling kan sättas in.

Keratit som orsakas av en bakterieinfektion behandlas med antibiotikadroppar. Är det ett herpesvirus som orsakat keratit kan antivirusögondroppar och tabletter fungera, men keratiten kan bryta ut igen. Keratiter som orsakas av Acantamöba kan vara resistenta mot behandling. Vid virusinfektioner kan ibland även bakteriedödande ögondroppar sättas in, för att undvika att bakterier förvärrar hornhinneinflammationen.

Om inflammationen är så pass omfattande att den efteråt lämnar ett hornhinneärr, kan ärret i vissa fall behandlas med laser för att förbättra synskärpan. I extremt allvarliga fall kan det bli tal om en hornhinnetransplantation.

Ladda ner PDF om keratit


Fråga oss