Just nu – Undersökning från 99kr – Tid kvar

Hur påverkas mörkerseendet av en synkorrigerande operation?

En del av de som gjort en synkorrigerande operation upplever sämre mörkerseende, även om mörkerseendet sitter i ögonbotten (som inte påverkas av de ögonoperationer vi gör). Beroende på vilken operationsmetod som använts, och vilka förutsättningar som dina ögon har, så kan ditt mörkerseende i vissa fall påverkas. Efter ett linsbyte är det inte ovanligt att man upplever biverkningar som ringar runt ljus nattetid, eller skuggeffekter. För de flesta försvinner dessa biverkningar snabbt, men för ett fåtal kan de vara bestående i mindre eller högre grad. I de flesta fall vänjer sig dock hjärnan och sorterar bort de synintrycken. Läs mer om biverkningar och komplikationer under respektive operationsmetod.

Var den här sidan till hjälp?