Är det billigare att göra ögonlaser utomlands?

Att genomgå ögonlaser utomlands kan inledningsvis upplevas billigare, men det kan också bli väldigt dyrt och omständligt för dig. Du måste räkna med att behöva åka tillbaka till kliniken för återbesök och eventuell kompletterande behandling, då ingen i Sverige kommer att kunna eller vilja hjälpa dig.

Det är viktigt att du noga tänker igenom ditt val av vem som ska få utföra den synkorrigerande operationen, och det gäller oavsett om du väljer att göra den i Sverige eller utomlands. Som patient är du sårbar eftersom du kanske befinner dig i en miljö med en bakterieflora som vi svenskar inte alls är vana vid. Många länder har problem med resistenta bakterier, MRSA, i vårdmiljö. Det är också svårare att försäkra sig om ögonklinikens kompetens och rykte i ett annat land.

Om du genomgår ögonlaser i Sverige, på en certifierad ögonklinik som uppfyller alla krav på säkerhet och att ögonoperationen utförs av erfaren och legitimerad personal, kan du känna dig trygg med ditt val.

Var den här sidan till hjälp?

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18