Samsynsproblem

Samsynsproblem innebär att ögonen inte samarbetar som de ska, vilket kan leda till symptom som trötta ögon, värk i och kring ögonen, huvudvärk och dubbelseende. Det kan bland annat bero på att det finns ett synfel eller att ögats inre eller yttre muskler inte fungerar som de ska. Olika typer av samsynsproblem kräver olika typer av behandling, därför är det viktigt att få rätt diagnos.

Fungerande samsyn, eller binokulärseende, innebär att två friska ögon samarbetar effektivt för att ge hjärnan information till att bilda synintryck. Ögonen fokuserar på samma objekt men eftersom ögonen sitter en bit från varandra uppstår bilderna ur olika vinklar. Bilderna som fångas upp av höger respektive vänster öga är således inte helt lika, men ändå tillräckligt lika för att hjärnan ska kunna bilda ett sammansmält synintryck. Skillnaderna i bilderna använder hjärnan bland annat till att bilda en uppfattning om avstånd, riktning och hastighet.

Grundförutsättningarna för en fungerande samsyn är att synen, samt förmågan att fokusera (ackommodation) är god på båda ögonen. Ögonens muskel- och blickrörelser ska vara synkroniserade och riktas åt samma håll och blicken ska kunna fixera. När någon av dessa grundförutsättningar inte uppfylls kan det finnas ett samsynsproblem (binokulär dysfunktion).

Orsaker till samsynsproblem

I vissa fall är det ett okorrigerat synfel som ligger bakom en persons samsynsproblem. Då kan det räcka med glasögon i rätt styrka för att avhjälpa samsynsproblem.

Ibland är det ögats muskler som orsakar samsynsproblemen. Skelning är ett exempel där det finns en dysfunktion i ögats yttre muskler, men det finns också muskler inuti ögat som kan orsaka samsynsproblem, t.ex. de muskler som styr vår förmåga att fokusera.

Samsynsproblem är ofta medfödda, även om de ibland kan bli mer framträdande senare i livet. Dock har man sett en ökning under de senaste åren, vilket kan härledas till den ökade användningen av skärmenheter som smartphones och surfplattor. Närarbetet och de ansträngningar det innebär att fokusera länge och ofta på små skärmar tröttar ut ögonen. En del människor som tidigare inte ens vetat om att de har samsynsproblem på grund av de tidigare kunnat kompensera för dessa, kan plötsligt få symptom.

Symptom på samsynsproblem

Graden av besvär i samband med samsynsproblem varierar mycket beroende på vad det är som är den bakomliggande orsaken, och även mycket från person till person. Som nämnt kan en del människor ha samsynsproblem utan att ens märka det, eftersom deras ögon klarar av att kompensera för problemen.

Typiska symptom på samsynsproblem kan vara att du känner dig trött i ögonen, får så kallat dubbelseende eller har svårt att bedöma avstånd. Du kan också få huvudvärk (oftast lokaliserat i pannan) eller värk i och kring ögonen. När du läser text kan det upplevas som att bokstäverna hoppar eller att du har svårt att koncentrera dig på textraden du läser.

Hos barn kan samsynsproblem vara svårare att upptäcka eftersom de ofta inte själva förstår att något är fel. Tecken på samsynsproblem hos barn kan t.ex. vara att barnet har svårt att koncentrera sig på text eller inte gillar att titta på mindre skärmenheter. En del barn som diagnostiserats med läs- och skrivsvårigheter kan i själva verket ha problem med samsynen.

Behandling av samsynsproblem

Behandlingen av samsynsproblem beror på den bakomliggande orsaken. Om orsaken är ett okorrigerat synfel kan det räcka med glasögon i rätt styrka. Om det är ögonens muskler som inte arbetar som de ska kan behandlingen innefatta ortoptiska övningar eller prismaglasögon, i vissa fall en kombination av dessa. Om problemen är stora kan det bli aktuellt med en operation.

Läs mer och boka tid på vår Mottagning för Samsynsproblem i Stockholm.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga på en klinik nära dig!

Eller boka via telefon på 08 – 517 588 18