Trichiasis – felväxande ögonfransar

Felväxande ögonfransar, eller trichiasis, är ett tillstånd då ögonfransarna växer inåt istället för utåt. Ögonfransarna skaver mot ögat och kan i värsta fall orsaka skador på hornhinnan och infektioner, vilket i sin tur kan påverka synen. Det finns flera orsaker till trichiasis och tillståndet kan drabba både vuxna och barn – men det går att behandla.

Trichiasis

Orsaker till felväxande ögonfransar

Tillståndet kan vara medfött eller uppstå som följd av bland annat en infektion, skada eller ärrbildningar. Autoimmuna sjukdomar kan också vara en bakomliggande orsak till trichiasis, liksom återkommande inflammationer i ögonlocken (blefarit).

Symptom på felväxande ögonfransar

Felväxande ögonfransar skaver mot ögat och kan göra det rött och irriterat med ett ökat tårflöde. Symtomen kan vara lindriga, men i vissa fall kan ögonfransarna skava så pass mycket att det uppstår små sår på hornhinnan. Detta kan vara mycket smärtsamt och göra att infektioner och skador på hornhinnan uppstår, vilket kan påverka synen.

Behandling av felväxande ögonfransar

Det finns flera olika behandlingar av felväxande ögonfransar. Vilken behandling man väljer beror bland annat på omfattningen och orsaken till tillståndet.

I vissa fall plockas enstaka felväxande fransar bara bort, men dessa växer då oftast ut igen. Mer permanenta behandlingar syftar till att förstöra de felväxande ögonfransarnas hårrötter så att de inte längre kan producera nya ögonfransar efter att de befintliga tagits bort. Detta kan uppnås genom så kallad elektrolys, då fransarnas hårrötter bränns med hjälp av en svag elektrisk ström, eller genom frysbehandling. I vissa fall kan tillståndet behöva behandlas kirurgiskt med en operation då ögonfransarnas riktning återställs till normalläge.

Fråga oss

Boka tid

Se vilka tider som finns tillgängliga just nu

Eller boka via telefon på 08-517 588 18