Synnervsinflammation (optikusneurit)

En inflammation i synnerven drabbar oftast bara det ena ögat, och gör att synen på det ögat blir nedsatt. Försämringen visar sig snabbt, men graden av synnedsättning kan variera från fall till fall. Du kan se suddigt, få försämrat färgseende och ögat kan kännas ömt när du rör det. En synnervsinflammation går ofta över av sig själv, utan att lämna någon bestående synskada.

Synnerven leder synintrycken till syncentrum i hjärnan.

Synnervsinflammation, också kallad optikusneurit, är ett tillstånd som orsakar plötslig synnedsättning i det drabbade ögat.

Synnervens funktion är att transportera visuella intryck från ögat till hjärnan. När ljusstrålarna kommer in i ögat reagerar syncellerna och skickar nervimpulser till hjärnan via synnerven. I hjärnan tolkas informationen, och bilderna av det vi ser skapas. Om en inflammation uppstår i synnerven kan den inte förmedla synintrycken som den ska, vilket resulterar i nedsatt syn.

Orsaker till synnervsinflammation

Synnervsinflammation drabbar oftare kvinnor än män, men den exakta orsaken till varför inflammationen uppstår är inte helt fastställd. Det går dock att i vissa fall se ett samband mellan en synnervsinflammation och andra infektioner eller inflammatoriska sjukdomar som kroppen har utsatts för. Andra sjukdomar skulle därmed kunna vara en utlösande faktor, men en synnervsinflammation kan också uppstå helt ensam.

En synnervsinflammation kan också ha ett samband med sjukdomen multipel skleros (MS).

Symptom på synnervsinflammation

Vid en inflammation i synnerven blir synen nedsatt på det drabbade ögat, men graden av försämring kan vara olika från person till person. Förloppet går snabbt och synförsämringen visar sig inom bara några dagar, ibland ännu snabbare.

Delar av synfältet kan falla bort eller bli suddiga. Färgseendet blir ofta försämrat, vilket kan bli extra tydligt då bara det ena ögat är drabbat.

Ögat kan också kännas ömt och det kan göra ont om du rör det.

Behandling av synnervsinflammation

En synnervsinflammation går ofta över av sig själv. Risken för bestående synskada är liten så länge inflammationen inte kommer tillbaka upprepade gånger.

Kortisonbehandling kan ibland sättas in för att försöka dämpa inflammationen. Om det har någon god effekt är dock inte helt kartlagt.

Ladda ner PDF om synnervsinflammation